You are here:

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

ENISA – ochrana európskej informačnej spoločnosti

Počítače, mobilné telefóny, banky a internet musia s ohľadom na ich nepostrádateľnú úlohu v modernom živote a hospodárstvach navzájom hladko spolupracovať.

Úlohou agentúry ENISA je zabezpečiť v EÚ potrebnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a prenášaných údajov. V rámci plnenia svojich cieľov agentúra:

  • poskytuje odborné poradenstvo o bezpečnosti sietí a údajov vnútroštátnym orgánom a inštitúciám EÚ;
  • pôsobí ako fórum na výmenu osvedčených postupov;
  • podporuje výmenu kontaktov medzi inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi a podnikateľmi.

Spoločne s inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi orgánmi sa ENISA snaží vytvoriť kultúru bezpečnosti pre informačné siete v EÚ.

Udo Helmbrecht,
výkonný riaditeľ

Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

Kontaktné údaje

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Fax
+30 28 10 39 1410
Odkazy