Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií

ENISA – ochrana európskej informačnej spoločnosti

Počítače, mobilné telefóny, banky a internet musia s ohľadom na ich nepostrádateľnú úlohu v modernom živote a hospodárstvach navzájom hladko spolupracovať.

Úlohou agentúry ENISA je zabezpečiť v EÚ potrebnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a prenášaných údajov. V rámci plnenia svojich cieľov agentúra:

  • poskytuje odborné poradenstvo o bezpečnosti sietí a údajov vnútroštátnym orgánom a inštitúciám EÚ;
  • pôsobí ako fórum na výmenuosvedčených postupov;
  • podporuje výmenu kontaktov medzi inštitúciami EÚ, vnútroštátnymi orgánmi a podnikateľmi.

Spoločne s inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi orgánmi sa ENISA snaží vytvoriť kultúru bezpečnosti pre informačné siete v EÚ.

Udo Helmbrecht,
výkonný riaditeľ

Poštová adresa:
ENISA (Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií)
P.O. Box 1309
71001 Heraklion - Kréta
Grécko

 Klikni tiež na...

  • Oficiálny adresár EÚ pdfEnglish (en)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?