You are here:

Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor

ENISA - protejarea societăţii informaţionale în Europa

Având în vedere rolul lor esenţial în societăţile şi în economiile noastre moderne, telefoanele mobile, băncile şi internetul trebuie să funcţioneze corect împreună.

Misiunea ENISA este de a asigura un nivel ridicat de securitate a reţelelor informatice şi a datelor în EU, prin următoarele acţiuni:

  • acordarea de avize în calitate de expert în materie de securitatea reţelelor informatice şi a datelor către autorităţile naţionale şi instituţiile UE;
  • rolul de forum pentru schimbul de bune practici;
  • facilitarea contactelor între instituţiile UE, autorităţile naţionale şi întreprinderi.

Împreună cu instituţiile UE şi cu autorităţile naţionale, ENISA caută să dezvolte o cultură a securităţii reţelelor informatice în întreaga UE.

 

Udo Helmbrecht,
Director Executiv

Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor

Date de contact

Adresă

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Fax
+30 28 10 39 1410
Linkuri