You are here:

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

ENISA gwarancją bezpieczeństwa europejskiego społeczeństwa informacyjnego

Komputery, telefony komórkowe, banki oraz Internet odgrywają pierwszorzędną rolę w naszym życiu i mają ogromne znaczenie gospodarcze. Muszą jednak działać jak należy.

Zadaniem agencji ENISA jest zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji, jakiego wymaga prawo UE. ENISA realizuje to zadanie,

  • udzielając władzom krajowym oraz instytucjom UE specjalistycznych porad na temat bezpieczeństwa sieci i informacji,
  • działając jako forum, na którym odbywa się wymiana najlepszych praktyk,
  • ułatwiając kontakty między instytucjami UE, władzami krajowymi i firmami.

We współpracy z instytucjami UE i władzami krajowymi ENISA dąży do tworzenia kultury bezpieczeństwa informacji i sieci w całej UE.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Dane kontaktowe

Adres

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Faks
+30 28 10 39 1410
Linki