You are here:

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni

ENISA – tiżgura s-soċjetà informatika tal-Ewropa

Minħabba s-sehem ewlieni li għandhom fil-ħajja u l-ekonomiji moderni, il-mowbajls, il-banek u l-internet iridu jaħdmu tajjeb flimkien.

Ir-rwol ta' ENISA hu li tiżgura l-livell għoli tas-sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni neċessarja fl-UE billi:

  • tagħti parir espert dwar is-sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet tal-UE
  • taħdem bħala forum għall-iskambju tal-aħjar prattika
  • tiffaċilita l-kuntatti bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-awtoritajiet nazzjonali u n-negozji.

Flimkien mal-istituzzjonijiet tal-UE u l-awtoritajiet nazzjonali, ENISA tipprova tiżviluppa kultura ta' sigurtà għan-netwerks ta' informazzjoni madwar l-UE.

Udo Helmbrecht,
Direttur Eżekuttiv

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Fax
+30 28 10 39 1410
Links