Navigācijas ceļš

Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra

ENISA — par Eiropas informācijas sabiedrības drošību

Tā kā mūsdienās ļoti svarīgu lomu sadzīvē un tautsaimniecībā ieņem datori, mobilie tālruņi, bankas un internets, jāpanāk nevainojama to savstarpējā mijiedarbība.

ENISA uzdevums ir panākt Eiropas Savienībā nepieciešamo augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību. Tā rīkojas dažādi:

  • valstu varasiestādēm un ES iestādēm sniedz ekspertu konsultācijas par tīklu un informācijas drošību;
  • nodrošina forumu paraugprakses izplatīšanai;
  • sekmē saziņu starp ES iestādēm, dalībvalstu varasiestādēm un uzņēmumiem.

Kopā ar ES iestādēm un dalībvalstu varasiestādēm ENISA cenšas ieviest informācijas un tīklu drošības kultūru visā ES.

Udo Helmbrecht,
Izpilddirektors

Pasta adrese:
ENISA (Eiropas Tîkla un informâcijas droðîbas aìentûra)
P.O. Box 1309
71001 Heraklion - Crete
Greece

 Skatīt arī

  • ES uzziņu katalogs “Who is who” pdfEnglish (en)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?