You are here:

Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra

ENISA — par Eiropas informācijas sabiedrības drošību

Tā kā mūsdienās ļoti svarīgu lomu sadzīvē un tautsaimniecībā ieņem datori, mobilie tālruņi, bankas un internets, jāpanāk nevainojama to savstarpējā mijiedarbība.

ENISA uzdevums ir panākt Eiropas Savienībā nepieciešamo augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību. Tā rīkojas dažādi:

  • valstu varasiestādēm un ES iestādēm sniedz ekspertu konsultācijas par tīklu un informācijas drošību;
  • nodrošina forumu paraugprakses izplatīšanai;
  • sekmē saziņu starp ES iestādēm, dalībvalstu varasiestādēm un uzņēmumiem.

Kopā ar ES iestādēm un dalībvalstu varasiestādēm ENISA cenšas ieviest informācijas un tīklu drošības kultūru visā ES.

Udo Helmbrecht,
Izpilddirektors

Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Ta-lr
+30 28 10 39 1280
Fakss
+30 28 10 39 1410
Saites