You are here:

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: ENISA yra Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras
 • Direktorius: Udo Helmbrecht
 • Įsteigta 2004 m.
 • Darbuotojų skaičius: 65
 • Vieta: būstinė Heraklione (Graikija), biuras Atėnuose (Graikija)
 • Interneto svetainė: ENISA Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) yra Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras. ENISA padeda ES ir ES šalims geriau pasirengti užkirsti kelią informacijos saugumo problemoms, jas nustatyti ir į jas reaguoti.

ENISA veikla

ENISA teikia praktinius patarimus ir sprendimus ES šalių viešajam ir privačiajam sektoriams ir ES institucijoms. Be kita ko, agentūra:

 • organizuoja kibernetinio saugumo pratybas visoje Europoje Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ,
 • padeda rengti nacionalines kibernetinio saugumo strategijas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ,
 • skatina kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų bendradarbiavimą ir gebėjimų stiprinimą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

ENISA taip pat skelbia ataskaitas ir tyrimus kibernetinio saugumo klausimais. Ji parengė tokių sričių tyrimus:

ENISA padeda rengti ES tinklų ir informacijos saugumo politiką ir teisės aktus. Tokiu būdu prisidedama ir prie Europos vidaus rinkos ekonomikos augimo.

Daugiau informacijos apie ENISA darbą pateikiama jos metinėje darbo programoje Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Struktūra

Kaip nustatyta ES reglamentuose Nr. 460/2004 Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ir Nr. 526/2013 Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros, agentūrą sudarantys organai yra vykdomasis direktorius Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , valdančioji taryba Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , vykdomoji valdyba ir nuolatinė suinteresuotųjų subjektų grupė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Kaip ENISA veikia?

ENISA glaudžiai bendradarbiauja ir vykdo bendrus mokslinių tyrimų ir komunikacijos projektus su Europolu ir Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centru (EC3) Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Kibernetinio saugumo klausimais agentūra taip pat padėjo:

Kam naudinga jos veikla?

Pagrindinės tikslinės ENISA grupės yra viešojo sektoriaus organizacijos, būtent:

 • ES šalių vyriausybės,
 • ES institucijos.

Agentūra taip pat padeda:

 • IRT sektoriui (telekomunikacijų ir informacinių technologijų bendrovėms bei interneto paslaugų teikėjams),
 • verslo bendruomenei, ypač mažosioms įmonėms,
 • tinklų ir informacijos saugumo specialistams, pavyzdžiui, kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyboms,
 • akademinei bendruomenei,
 • visuomenei.

 

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Nuorodos
Socialiniai tinklai