You are here:

Europska agencija za sigurnost mreža i podataka

ENISA - briga za sigurnost europskoga informacijskog društva

Uzimajući u obzir ključnu ulogu koju računala, prijenosni telefoni, banke i internet imaju u suvremenome životu i gospodarstvu, njihova međusobna usklađenost mora biti besprijekorna.

Zadaća je ENISA-e osigurati visoku razinu mrežne i informacijske sigurnosti potrebne u EU-u, što se postiže:

  • davanjem stručnih savjeta nacionalnim tijelima i institucijama EU-a o pitanjima mrežne i informacijske sigurnosti
  • preuzimanjem uloge foruma za razmjenu primjera najbolje prakse
  • olakšavanjem komunikacije među institucijama EU-a, nacionalnim tijelima i poduzećima.

Surađujući s institucijama EU-a i nacionalnim tijelima, ENISA teži razvoju kulture sigurnosti u informacijskim mrežama širom EU-a.

 

Udo Helmbrecht,
izvršni direktor

Europska agencija za sigurnost mreža i podataka

Kontaktni podaci

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Faks
+30 28 10 39 1410
PovezniceLinkovi