You are here:

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Líonra agus Faisnéise

ENISA - cosaint do shochaí faisnéise na hEorpa

Ag smaoineamh ar an ról riachtanach atá ag ríomhairí, fóin phóca, bainc agus an Idirlíon i saol agus i ngeilleagar an lae inniu, ní mór dóibh oibriú go cuí in éineacht.

Is é ról ENISA ardleibhéal slándála gréasáin agus faisnéise a áirithiú san AE trí:

  • sainchomhairle a sholáthar ar shlándáil gréasáin agus faisnéise d’údaráis náisiúnta agus d’institiúidí an AE
  • gníomhú mar fhóram ina roinntear dea-chleachtas
  • teagmháil a éascú idir institiúidí an AE, údaráis náisiúnta agus gnóthais.

I dteannta institiúidí an AE agus na n-údarás náisiúnta, féachann ENISA le cultúr slándála a fhorbairt le haghaidh gréasán faisnéise ar fud an AE.

 

Udo Helmbrecht,
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Líonra agus Faisnéise

Sonraí teagmhála

Seoladh

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Teileafón
+30 28 10 39 1280
Facs
+30 28 10 39 1410
Naisc