You are here:

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA)

Achoimre

 • Ról: Is éard atá in ENISA ionad saineolais maidir leis an gcibearshlándáil san Eoraip
 • Stiúrthóir: Udo Helmbrecht
 • Bliain a bunaithe: 2004
 • Líon foirne: : 65
 • Suíomh: Ceanncheathrú in Heraklion (An Ghréig), oifig san Aithin (An Ghréig)
 • Suíomh gréasáin: ENISA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en)

Ionad saineolais maidir leis an gcibearshlándáil san Eoraip atá in ENISA, Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise. Cuidíonn ENISA leis an Aontas Eorpach agus le Ballstáit an Aontais fadhbanna Slándála Gréasáin agus Faisnéise a chosc agus a bhrath agus chun freagairt dóibh.

Cad a dhéanann ENISA?

Cuireann ENISA comhairle phraiticiúil agus réitigh ar fáil don phobal agus don earnáil phríobháideach i dtíortha an Aontais agus d'institiúidí an Aontais. Áirítear air sin:

 • cleachtaí cibirghéarchéime uile-Eorpacha Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) a eagrú
 • straitéisí cibearslándála náisiúnta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) a fhorbairt
 • comhoibriú idir foirne práinnfhreagartha ríomhaire agus lucht forbartha acmhainní Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) a chur chun cinn.

Chomh maith leis sin foilsíonn ENISA tuarascálacha agus staidéir faoi shaincheisteanna a bhaineann le cibearshlándáil. Tá staidéir curtha ar fáil aige maidir le:

Cuidíonn ENISA le beartas agus dlí an Aontais maidir le slándáil gréasáin agus faisnéise a dhréachtadh. Cuireann an méid sin leis an bhfás eacnamaíoch i margadh inmheánach na hEorpa freisin.

Tá tuilleadh faisnéise faoi obair ENISA sa chlár oibre bliantúil Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) .

Struchtúr

Mar atá leagtha síos i Rialacháin an Aontais Uimh. 460/2004 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) agus Uimh. 526/2013 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise, is éard atá i gcuideachtaí na Gníomhaireachta ná Stiúrthóir Feidhmiúcháin Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) , Bord Bainistíochta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) , Bord Feidhmiúcháin agus Buanghrúpa Geallsealbhóirí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) .

Cén chaoi a n-oibríonn ENISA?

Oibríonn ENISA i ndlúthchomhar le Europol agus le hIonad Cibearchoireachta na hEorpa(EC3) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) .

Chuidigh an Ghníomhaireacht chomh maith leis na gníomhaireachtaí seo a leanas de chuid an Aontais maidir le saincheisteanna cibearshlándála:

Cé a bhainfidh leas as?

Is eagraíochtaí san earnáil phoiblí príomh-spriocghrúpa ENISA, go háirithe:

 • rialtais náisiúnta thíortha an Aontais
 • Institiúidí an Aontais Eorpaigh.

Freastalaíonn an Ghníomhaireacht orthu seo a leanas:

 • tionscal TFC (cuideachtaí teileachumarsáide, soláthraithe seirbhísí idirlín agus cuideachtaí TF)
 • lucht gnó, gnólachtaí beaga go háirithe
 • speisialtóirí slándála gréasáin agus faisnéise
 • lucht acadúil
 • an pobal.

 

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise

Sonraí teagmhála

Seoladh

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Teileafón
+30 28 14 40 9710
Naisc
Líonraí sóisialta