You are here:

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

ENISA – Euroopa infoühiskonna turvalisuse tagaja

Kuna arvutitel, mobiiltelefonidel, pankadel ja internetil on meie kaasaegses elus ja majanduses ülitähtis roll, peavad need ka nõuetekohaselt koos toimima.

ENISA ülesandeks on tagada ELile vajalik kõrgetasemeline võrgu- ja infoturve. ENISA:

  • jagab liikmesriikide ametiasutustele ning ELi institutsioonidele võrgu- ja infoturvet käsitlevaid ekspertnõuandeid;
  • toimib parimate tavade jagamise foorumina;
  • hõlbustab kontaktide loomist ELi institutsioonide, liikmesriikide ametiasutuste ning ettevõtete vahel.

ENISA soovib koostöös ELi institutsioonide ja liikmesriikide ametiasutustega arendada välja kogu ELi hõlmava teabevõrgustike turbekultuuri.

Udo Helmbrecht,
Tegevdirektor

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

Kontaktandmed

Aadress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Faks
+30 28 10 39 1410
Viidad