Navigatsioonitee

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

ENISA – Euroopa infoühiskonna turvalisuse tagaja

Kuna arvutitel, mobiiltelefonidel, pankadel ja internetil on meie kaasaegses elus ja majanduses ülitähtis roll, peavad need ka nõuetekohaselt koos toimima.

ENISA ülesandeks on tagada ELile vajalik kõrgetasemeline võrgu- ja infoturve. ENISA:

  • jagab liikmesriikide ametiasutustele ning ELi institutsioonidele võrgu- ja infoturvet käsitlevaid ekspertnõuandeid;
  • toimib parimate tavade jagamise foorumina;
  • hõlbustab kontaktide loomist ELi institutsioonide, liikmesriikide ametiasutuste ning ettevõtete vahel.

ENISA soovib koostöös ELi institutsioonide ja liikmesriikide ametiasutustega arendada välja kogu ELi hõlmava teabevõrgustike turbekultuuri.

Udo Helmbrecht,
Tegevdirektor

Postiaadress:
ENISA (European Network and Information Security Agency)
P.O. Box 1309
71001 Heraklion - Crete
Greece

 Vaata ka …

  • ELi „Who is who” kontaktkataloog pdfEnglish (en)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?