Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

ENISA – για την ασφάλεια της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, οι τράπεζες και το Διαδίκτυο παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και στη σύγχρονη οικονομία. Γι'αυτό και θα πρέπει να λειτουργούν διαδραστικά με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο οργανισμός ENISA μεριμνά για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών που απαιτείται στην ΕΕ:

  • παρέχοντας τεχνικές συμβουλές στις εθνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά όργανα
  • ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  • διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων, εθνικών αρχών και επιχειρήσεων.

Ο ENISA προωθεί, από κοινού με τα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές αρχές, την καλλιέργεια ενός κλίματος ασφάλειας σε όλη την ΕΕ για τα δίκτυα πληροφοριών.

 

Udo Helmbrecht,
Εκτελεστικός Διευθυντής

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΕΟΑΔΠ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών)
Ταχ. θυρίδα 1309
71001 Ηράκλειο-Κρήτη
Ελλάδα

 Επίσης

  • Κατάλογος της ΕΕ «Ποιος είναι ποιος» pdfEnglish (en)

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;