You are here:

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

ENISA – zajišťování bezpečnosti evropské informační společnosti

Jelikož počítače, mobilní telefony, banky a internet hrají v dnešním životě a ekonomice důležitou roli, je třeba zajistit jejich řádné fungování a propojení.

Úkolem agentury ENISA je zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti sítí a informací v EU prostřednictvím:

  • poradenství pro vnitrostátní orgány a instituce EU v oblasti bezpečnosti sítí a informací
  • výměny osvědčených postupů
  • intenzivnějších kontaktů mezi institucemi EU, vnitrostátními orgány a podniky.

Agentura ENISA se spolu s institucemi EU a vnitrostátními orgány snaží vytvořit kulturu zabezpečování informačních sítí v EU.

Udo Helmbrecht,
výkonný ředitel

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

Kontaktní údaje

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 10 39 1280
Fax
+30 28 10 39 1410
Odkazy