Европейска агенция за информационна сигурност

ENISA - oобезопасяване на Европейското информационно общество

Имайки предвид жизненоважната роля, която оказват компютрите, мобилните телефони, банките и интернет в модерния живот и икономики, трябва да се съблюдава и тяхното правилно съвместно функциониране.

Целта на Европейската агенция за информационна сигурност (ENISA) е да осигури необходимата на ЕС висококачествена информационна защита чрез изпълнение на следните дейности:

  • предлагане на експертно мнение за информационната сигурност на местните власти и институции на ЕС
  • функциониране като форум за обмен на добри практики
  • улесняване на контактите между институциите на ЕС, националните власти и бизнеса.

Заедно с институциите на ЕС и националните власти, ENISA се стреми да развие култура на информационна сигурност в рамките на ЕС.

 

Удо Хелмбрехт
Изпълнителен директор

Пощенски адрес:
ENISA (Европейска агенция за информационна сигурност)
P.O. 1309
71001 Ираклион - Крит
Гърция

 Вижте също

  • Указател на ЕС „Who is who“ pdfEnglish (en)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?