You are here:

Европейска агенция за информационна сигурност

ENISA - oобезопасяване на Европейското информационно общество

Имайки предвид жизненоважната роля, която оказват компютрите, мобилните телефони, банките и интернет в модерния живот и икономики, трябва да се съблюдава и тяхното правилно съвместно функциониране.

Целта на Европейската агенция за информационна сигурност (ENISA) е да осигури необходимата на ЕС висококачествена информационна защита чрез изпълнение на следните дейности:

  • предлагане на експертно мнение за информационната сигурност на местните власти и институции на ЕС
  • функциониране като форум за обмен на добри практики
  • улесняване на контактите между институциите на ЕС, националните власти и бизнеса.

Заедно с институциите на ЕС и националните власти, ENISA се стреми да развие култура на информационна сигурност в рамките на ЕС.

 

Удо Хелмбрехт
Изпълнителен директор

Европейска агенция за информационна сигурност

Координати за връзка

Адрес

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Тел
+30 28 10 39 1280
Факс
+30 28 10 39 1410
Връзки