Sökväg

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Europeiska sjösäkerhetsbyrån ger EU och EU-länderna tekniskt stöd och hjälp med att ta fram och tillämpa EU-lagstiftning om sjösäkerhet, fartygsutsläpp och sjöfartsskydd.

Byrån bidrar också till arbetet med att förebygga och bekämpa oljeutsläpp, övervaka fartyg och identifiera och spåra fartyg på lång distans.

Det här gör byrån

Inspektioner

 • Hjälper till att utvärdera de klassificeringssällskap som EU-länderna har erkänt.
 • Hjälper till att utvärdera sjöfartsutbildningar och certifieringssystem i länder utanför EU.
 • Kontrollerar att fartyg som anlöper EU-hamnar inspekteras på rätt sätt.
 • Inspekterar nationella övervakningssystem för sjöfarten och hamnarnas anläggningar och handlingsplaner för avfallshantering.
 • Bidrar till att sjöolyckor utreds på ett enhetligt sätt i hela EU.
 • Utbildar och sprider goda lösningar när det gäller sjösäkerhet, sjöfartsskydd och miljöfrågor.

Sjöfartsinformation

 • Övervakning av sjötrafiken EU:s vatten (Safeseanet) English
 • EU:s LRIT-datacentrum English som kan spåra alla EU-flaggade fartyg i hela världen
 • Internationellt utbyte av LRIT-uppgifter English med datacentrum i övriga världen
 • Satellitövervakning av oljeutsläpp (Cleanseanet) English
 • Thetis informationssystem English som stöder hamnstatskontroller

Hjälp vid oljeutsläpp

 • Inom ett par timmar efter ett oljeutsläpp kan sjöfartsbyrån skicka ut oljesaneringsfartyg i hela EU.

Inrättad: 2002
Direktör: Markku Mylly

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?