You are here:

Evropska agencija za pomorsko varnost

Evropska agencija za pomorsko varnost zagotavlja tehnično in drugo pomoč institucijam EU in državam članicam pri pripravi in izvajanju zakonodaje EU o pomorski varnosti, onesnaževanju zaradi ladijskega prometa in pomorski zaščiti.

Agencija je odgovorna tudi za preprečevanje razlitja nafte in odziv pri takšnih nesrečah, spremljanje plovil ter prepoznavanje in sledenje ladjam na velike razdalje (LRIT).

Dejavnosti Evropske agencije za pomorsko varnost

Strokovni pregledi:

 • pomoč pri ocenjevanju klasifikacijskih zavodov, ki jih države EU vodijo kot „priznane organizacije";
 • pomoč pri ocenjevanju sistemov pomorskega izobraževanja in certificiranja v državah, ki niso članice EU;
 • zagotavljanje ustreznih inšpekcijskih pregledov ladij v pristaniščih EU;
 • preverjanje nacionalnih sistemov nadzora pomorskega prometa in pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov ter načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi v EU;
 • zagotavljanje pomoči pri izvajanju doslednih preiskav pomorskih nesreč po vsej EU;
 • usposabljanje in izmenjava najboljših praks na področju pomorske varnosti, zaščite in okoljskih vprašanj.

Informacijske storitve v pomorstvu:

 • spremljanje ladijskega prometa v vodah EU (SafeSeaNet); Seznam prevodov predhodne povezave   English (en
 • podatkovni center EU za LRIT Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) za vsa plovila, ki po svetovnih morjih plujejo pod zastavami držav EU;
 • mednarodna izmenjava podatkov LRIT Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) za podatkovne centre LRIT po svetu;
 • satelitsko podprta storitev zaznavanja in spremljanja razlitij nafte (CleanSeaNet); Seznam prevodov predhodne povezave   English (en)
 • informacijski sistem THETIS Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) za pomoč pomorski inšpekciji.

Odzivanje na onesnaženje morja:

 • Agencija lahko kateri koli državi članici EU pomaga pri hujšem razlitju nafte in takoj napoti ladje za sanacijo razlitja.

Ustanovitev: 2002
Direktor: Markku Mylly

Evropska agencija za pomorsko varnost

Kontakt

Naslov

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Povezave