Navigacijska pot

Evropska agencija za pomorsko varnost

Evropska agencija za pomorsko varnost zagotavlja tehnično in drugo pomoč institucijam EU in državam članicam pri pripravi in izvajanju zakonodaje EU o pomorski varnosti, onesnaževanju zaradi ladijskega prometa in pomorski zaščiti.

Agencija je odgovorna tudi za preprečevanje razlitja nafte in odziv pri takšnih nesrečah, spremljanje plovil ter prepoznavanje in sledenje ladjam na velike razdalje (LRIT).

Dejavnosti Evropske agencije za pomorsko varnost

Strokovni pregledi:

 • pomoč pri ocenjevanju klasifikacijskih zavodov, ki jih države EU vodijo kot „priznane organizacije";
 • pomoč pri ocenjevanju sistemov pomorskega izobraževanja in certificiranja v državah, ki niso članice EU;
 • zagotavljanje ustreznih inšpekcijskih pregledov ladij v pristaniščih EU;
 • preverjanje nacionalnih sistemov nadzora pomorskega prometa in pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov ter načrtov za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi v EU;
 • zagotavljanje pomoči pri izvajanju doslednih preiskav pomorskih nesreč po vsej EU;
 • usposabljanje in izmenjava najboljših praks na področju pomorske varnosti, zaščite in okoljskih vprašanj.

Informacijske storitve v pomorstvu:

 • spremljanje ladijskega prometa v vodah EU (SafeSeaNet); English
 • podatkovni center EU za LRIT English za vsa plovila, ki po svetovnih morjih plujejo pod zastavami držav EU;
 • mednarodna izmenjava podatkov LRIT English za podatkovne centre LRIT po svetu;
 • satelitsko podprta storitev zaznavanja in spremljanja razlitij nafte (CleanSeaNet); English
 • informacijski sistem THETIS English za pomoč pomorski inšpekciji.

Odzivanje na onesnaženje morja:

 • Agencija lahko kateri koli državi članici EU pomaga pri hujšem razlitju nafte in takoj napoti ladje za sanacijo razlitja.

Ustanovitev: 2002
Direktor: Markku Mylly

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?