Navigačný riadok

Európska námorná bezpečnostná agentúra

Úlohou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry je poskytovať EÚ a jej členským štátom technickú podporu pri vytváraní a uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti námornej bezpečnosti a znečistenia spôsobeného lodnou dopravou.

EMSA zohráva dôležitú úlohu pri prevencii a odstraňovaní následkov únikov ropy, monitoringu plavidiel a pri identifikácii a sledovaní lodí na veľké vzdialenosti (LRIT).

Činnosti EMSA

Technické kontroly:

 • pomoc pri hodnotení klasifikačných spoločností, ktoré členské štáty EÚ uvádzajú ako „uznané organizácie“;
 • pomoc pri hodnotení námorného vzdelávania a certifikačných systémov v tretích krajinách;
 • zabezpečovanie primeranej inšpekcie lodí, ktoré sa zastavia v európskych prístavoch;
 • kontroly vnútroštátnych monitorovacích systémov lodnej dopravy, prístavných zariadení na zber odpadu a plánov, ktoré majú prístavy v EÚ vypracované pre nakladanie s odpadom;
 • poskytovanie pomoci pri dosahovaní konzistentného vyšetrovania námorných nehôd na celom území EÚ;
 • odborné vzdelávanie a výmena osvedčených postupov v oblasti námornej bezpečnosti a životného prostredia.

Námorné informačné služby

 • Monitorovanie lodnej dopravy v európskych vodách (SafeSeaNet) English
 • Dátové centrum EU LRIT English pre všetky plavidlá, ktoré sa vo svete plavia pod vlajkou členského štátu EÚ
 • Medzinárodná výmena údajov LRIT English pre dátové centrá LRIT na celom svete
 • Satelitné monitorovanie únikov ropy (CleanSeaNet) English
 • Informačný systém THETIS English na podporu inšpekčného režimu používaného v rámci kontroly vykonávanej štátom prístavu

Systém reakcie v prípade znečistenia

 • V priebehu niekoľkých hodín od rozsiahleho úniku ropy do mora môže EMSA do ktoréhokoľvek členského štátu EÚ vyslať lode vybavené zariadeniami na odstránenie znečistenia.

Rok založenia: 2002
Riaditeľ: Markku Mylly

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?