Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu zapewnia UE i państwom członkowskim pomoc techniczną i wsparcie przy opracowywaniu i wprowadzaniu w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na morzu, zanieczyszczeń spowodowanych przez statki oraz ochrony na morzu.

Zakres jej kompetencji obejmuje również zapobieganie wyciekom ropy i reagowanie na nie, monitorowanie statków oraz obsługę systemu dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków (LRIT).

Zakres dzialalności EMSA

Kontrole techniczne:

 • pomoc przy ocenie towarzystw klasyfikacyjnych wyszczególnionych przez państwa członkowskie UE jako uznane organizacje
 • pomoc przy ocenie systemów edukacji morskiej i certyfikacji w państwach nienależących do UE
 • sprawdzanie, czy statki zawijające do portów w UE przeszły odpowiednie kontrole
 • kontrola krajowych systemów monitorowania ruchu morskiego oraz portowych urządzeń do odbioru odpadów i gospodarowania nimi w UE
 • pomoc w zapewnieniu spójnych dochodzeń w sprawie wypadków na morzu w całej UE
 • szkolenia i wymiana najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa morskiego, ochrony na morzu oraz ochrony środowiska.

Usługi w zakresie informacji:

 • monitorowanie ruchu statków na wodach UE (SafeSeaNet) English
 • Wspólny Bank Danych EU LRIT English dotyczących wszystkich statków pod banderą UE na całym świecie
 • międzynarodowa wymiana danych LRIT English dla banków danych LRIT na całym świecie
 • satelitarne monitorowanie wycieków ropy (CleanSeaNet) English
 • system informacyjny THETIS English wspomagający inspekcje przeprowadzane przez państwo portu.

Reagowanie na zanieczyszczenia mórz:

 • W ciągu kliku godzin od nastąpienia wycieku EMSA jest w stanie wysłać statki do usuwania plam ropy do któregokolwiek z krajów UE.

Rok powstania: 2002
Dyrektor: Markku Mylly

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?