Kruimelpad

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

EMSA geeft technische hulp en steun aan de EU en de EU-landen bij het ontwikkelen en utvoeren van de EU-wetgeving over veiligheid op zee, vervuiling door de scheepvaart en beveiliging in het zeevervoer.

Het EMSA is ook betrokken bij het voorkomen en opruimen van olievlekken, toezicht op vaartuigen en het identificeren en volgen van schepen over lange afstanden (LRIT).

Activiteiten van het EMSA

Technische keuringen

 • Hulp bij de evaluatie van classificatiemaatschappijen die als "erkende organisaties" zijn aangewezen door de EU-landen
 • Hulp bij de evaluatie van maritieme opleidingen en certificeringssystemen in landen buiten de EU
 • Toezicht op de inspectie van schepen in EU-havens
 • Toezicht op nationale monitoringsystemen voor de zeescheepvaart en op plannen voor afvalinzameling en -verwerking in EU-havens
 • Steun voor consistent onderzoek naar zeevaartongelukken in de hele EU
 • Opleidingen en uitwisseling van goede werkwijzen op het vlak van maritieme veiligheid, beveiliging en milieuzaken.

Maritieme informatiediensten

 • Zeevaartmonitoring in EU-wateren (SafeSeaNet) English
 • EU-LRIT-datacentrum English voor alle schepen wereldwijd die onder een EU-vlag varen.
 • Internationale uitwisseling van LRIT-gegevens English voor alle LRIT-datacentra wereldwijd
 • Monitoring van olievlekken per satelliet (CleanSeaNet) English
 • THETIS-informatiesysteem English ter ondersteuning van de havenstaatcontrole

Snelle reactie bij vervuiling:

 • Na een omvangrijke olielozing, in welk EU-land dan ook, kan EMSA binnen enkele uren schepen laten uitvaren om olievlekken op te ruimen.

Opgericht: 2002
Directeur: Markku Mylly

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?