Europska agencija za pomorsku sigurnost

EMSA pruža EU-u i državama članicama tehničku pomoć i podršku pri oblikovanju i provedbi zakonodavstva EU-a o pomorskoj sigurnosti i sigurnosnoj zaštiti te onečišćenju povezanom s plovidbom.

EMSA je nadležna i u području sprečavanja izljeva nafte i reagiranja u slučaju izlijevanja te u području nadzora, identifikacije i praćenja brodova na velikoj udaljenosti (engl. LRIT).

Aktivnosti EMSA-e

Tehnički pregledi:

 • pomoć pri vrednovanju klasifikacijskih zavoda koje EU navodi kao „ovlaštene organizacije”
 • pomoć pri vrednovanju obrazovanja pomoraca i sustava za certificiranje u zemljama izvan EU-a
 • provjera kvalitete pregleda brodova koji pristaju u lukama EU-a
 • pregled nacionalnih sustava za praćenje pomorskoga prometa, lučkih uređaja za prihvat otpada i planova za rukovanje otpadom u EU-u
 • pružanje pomoći pri provedbi dosljedne istrage u slučaju pomorske nesreće širom EU-a
 • obuka i razmjena najboljih praksi povezanih s pomorskom sigurnosnom zaštitom, sigurnošću i pitanjima okoliša.

Pomorske informacijske usluge:

 • praćenje plovidbe u vodama EU-a (SafeSeaNet) English
 • podatkovni centar EU-a za LRIT English za brodove širom svijeta pod zastavom EU-a
 • međunarodna razmjena podataka za LRIT Englishs podatkovnim centrima širom svijeta
 • satelitsko praćenje izljeva nafte (CleanSeaNet) English
 • informacijski sustav THETIS English za podršku državnom nadzoru luka.

Reagiranje u slučaju zagađenja mora:

 • EMSA može u roku od nekoliko sati od većeg izlijevanja nafte uputiti brodove za njezino prikupljanje u bilo koju državu EU-a kojoj prijeti zagađenje.

Godina osnivanja: 2002.
Direktor: Markku Mylly

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?