An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Cuireann EMSA cúnamh teicniúil agus tacaíocht theicniúil ar fáil don AE agus do na Ballstáit chun dlíthe an AE a fhorbairt agus a chur chun feidhme sna réimsí seo a leanas: sábháilteacht mhuirí, truailliú ó loingeas agus slándáil mhuirí.

Tá freagrachtaí ar EMSA as doirteadh ola a chosc agus déileáil leis, as faireachán a dhéanamh ar árthaí agus as rianú agus aitheantas fadraoin árthaí (LRIT).

Gníomhaíochtaí EMSA

Cigireachtaí teicniúla:

 • cabhrú chun na Cumainn Aicmiúcháin a liostaíonn an AE mar 'Eagraíochtaí Aitheanta' a luacháil
 • cabhrú le córais oiliúna agus deimhniúcháin muirí i dtíortha lasmuigh den AE a luacháil
 • seiceáil go ndéantar iniúchadh leormhaith ar longa a thugann cuairt ar chalafoirt an AE
 • iniúchadh a dhéanamh ar chórais náisiúnta faireacháin tráchta árthaí, agus ar shaoráidí glactha dramhaíola agus pleananna láimhseála dramhaíola i gcalafoirt an AE
 • cúnamh a thabhairt chun cigireacht leanúnach ar thimpistí muirí a chinntiú ar fud an AE
 • oiliúint agus malartú dea-chleachtais ar shaincheisteanna sábháilteachta agus slándála muirí agus saincheisteanna comhshaoil.

Seirbhísí faisnéise muirí:

 • faireachán ar thrácht árthaí in uiscí an AE (SafeSeaNet) English
 • Ionad Sonraí LRIT an AE English do gach árthach faoi bhratach AE ar fud an domhain
 • Malartán Sonraí Náisiúnta LRIT English do gach ionad sonraí LRIT ar fud an domhain
 • faireachán satailíte ar dhoirteadh ola (CleanSeaNet) English
 • córas faisnéise THETIS English a thacaíonn leis an gcóras cigireachta 'Rialú Stáit ar Chalafoirt'

Freagairt ar thruailliú muirí:

 • Laistigh de chúpla uair an chloig ó mhórdhoirteadh ola, tig le EMSA longa a sheoladh le seirbhísí glanta doirtí ola a chur ar fáil d'aon tír san AE.

Bliain a bunaithe: 2002
Stiúrthóir: Markku Mylly

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?