You are here:

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Cuireann EMSA cúnamh teicniúil agus tacaíocht theicniúil ar fáil don AE agus do na Ballstáit chun dlíthe an AE a fhorbairt agus a chur chun feidhme sna réimsí seo a leanas: sábháilteacht mhuirí, truailliú ó loingeas agus slándáil mhuirí.

Tá freagrachtaí ar EMSA as doirteadh ola a chosc agus déileáil leis, as faireachán a dhéanamh ar árthaí agus as rianú agus aitheantas fadraoin árthaí (LRIT).

Gníomhaíochtaí EMSA

Cigireachtaí teicniúla:

 • cabhrú chun na Cumainn Aicmiúcháin a liostaíonn an AE mar 'Eagraíochtaí Aitheanta' a luacháil
 • cabhrú le córais oiliúna agus deimhniúcháin muirí i dtíortha lasmuigh den AE a luacháil
 • seiceáil go ndéantar iniúchadh leormhaith ar longa a thugann cuairt ar chalafoirt an AE
 • iniúchadh a dhéanamh ar chórais náisiúnta faireacháin tráchta árthaí, agus ar shaoráidí glactha dramhaíola agus pleananna láimhseála dramhaíola i gcalafoirt an AE
 • cúnamh a thabhairt chun cigireacht leanúnach ar thimpistí muirí a chinntiú ar fud an AE
 • oiliúint agus malartú dea-chleachtais ar shaincheisteanna sábháilteachta agus slándála muirí agus saincheisteanna comhshaoil.

Seirbhísí faisnéise muirí:

 • faireachán ar thrácht árthaí in uiscí an AE (SafeSeaNet) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en
 • Ionad Sonraí LRIT an AE Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) do gach árthach faoi bhratach AE ar fud an domhain
 • Malartán Sonraí Náisiúnta LRIT Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) do gach ionad sonraí LRIT ar fud an domhain
 • faireachán satailíte ar dhoirteadh ola (CleanSeaNet) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en)
 • córas faisnéise THETIS Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) a thacaíonn leis an gcóras cigireachta 'Rialú Stáit ar Chalafoirt'

Freagairt ar thruailliú muirí:

 • Laistigh de chúpla uair an chloig ó mhórdhoirteadh ola, tig le EMSA longa a sheoladh le seirbhísí glanta doirtí ola a chur ar fáil d'aon tír san AE.

Bliain a bunaithe: 2002
Stiúrthóir: Markku Mylly

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Teagmháil

Seoladh

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Teileafón
+351 21 1209 200
Facs
+351 21 1209 210
Naisc