Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto antaa EU:lle ja sen jäsenmaille teknistä apua merenkulun turvallisuutta ja merien pilaantumisen torjuntaa koskevan EU-lainsäädännön kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.

Lisäksi virastolla on operatiivisia tehtäviä, jotka liittyvät öljyvahinkojen torjuntaan, satelliittivalvontaan ja alusten LRIT-järjestelmään (pitkän kantaman järjestelmä alusten tunnistamista ja seuraamista varten).

Meriturvallisuusviraston tehtävät:

Tekniset tarkastukset:

 • avustaa EU-maita tunnustettujen organisaatioiden listalle hyväksyttyjen luokituslaitosten arvioinnissa
 • avustaa EU:n ulkopuolisten maiden merenkulun koulutus- ja sertifiointijärjestelmien arvioinnissa
 • valvoo, että EU:n satamissa vierailevat alukset tarkastetaan asianmukaisesti
 • valvoo kansallisia alusliikenteen ohjaus- ja seurantajärjestelmiä (VTMIS) sekä satamien jätehuoltoa ja jätehuoltosuunnitelmia EU:ssa
 • avustaa merionnettomuuksien tutkinnan yhdenmukaistamisessa koko EU:ssa
 • järjestää merenkulun turvallisuutta ja meriympäristöä koskevaa koulutusta ja edistää parhaiden toimintatapojen vaihtoa.

Merenkulun tietopalvelut:

 • Alusliikenteen seuranta EU:n vesillä (SafeSeaNet) English
 • EU:n LRIT-tietopalvelukeskus English EU-maiden lipun alla liikennöivien alusten seuraamiseen
 • LRIT-järjestelmien kansainvälinen tietojen vaihto English maailmanlaajuisia LRIT-tietokeskuksia varten
 • Öljypäästöjen havaitseminen satelliittivalvonnalla (CleanSeaNet-järjestelmä) English
 • THETIS-tietojärjestelmän English ylläpitäminen satamavaltioiden keräämiä valvontatietoja ja turvallisuustarkastuksia varten.

Meren pilaantumisen torjunta:

 • Meriturvallisuusvirasto voi vakavan öljyvahingon uhatessa lähettää lyhyellä varoitusajalla öljyntorjunta-aluksia EU-maiden avuksi.

Perustettu: 2002
Pääjohtaja: Markku Mylly

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.