You are here:

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) abistab ja toetab tehniliselt ELi ja liikmesriike meresõiduohutust ja -turvalisust ning laevade põhjustatud merereostust käsitlevate ELi õigusaktide koostamisel ja rakendamisel.

Ameti vastutusalasse kuulub ka naftalekete ennetamine ja nende tekkimisel meetmete võtmine, aluste jälgimine, kaugtuvastus ja kaugseire (LRIT).

EMSA tegevus

Tehniline kontroll:

 • abi osutamine klassifikatsiooniühingute hindamisel, mis on ELi liikmesriikide poolt nimekirja kantud kui tunnustatud organisatsioonid
 • abi osutamine merealase hariduse ja sertifitseerimissüsteemide hindamisel ELi mittekuuluvates riikides
 • ELi sadamatesse saabuvate laevade nõuetekohase läbivaatuse kontrollimine
 • aluste liikumise riiklike seiresüsteemide ning sadamates jäätmete vastuvõtmise ja käitlemise järelelvalve teostamine ELis
 • abi osutamine mereõnnetuste järjekindla uurimise tagamiseks kogu ELis
 • meresõiduohutuse, turvalisuse- ja keskkonnaalane koolitamine ja asjaomaste parimate tavade jagamine.

Muud teabeteenused:

 • Aluste liikumise seire ELi vetes (SafeSeaNet) Valige lingiga seotud tõlked   English (en
 • Andmekeskus EU LRIT Cooperative Data Centre Valige lingiga seotud tõlked   English (en) , mis hõlmab kõiki ELi lipu all seilavaid aluseid kogu maailmas
 • Andmevahetus LRIT International Data Exchange Valige lingiga seotud tõlked   English (en) , mis hõlmab kõiki asjaomaseid keskuseid kogu maalmas
 • Naftareostuse seire satelliidi vahendusel (CleanSeaNet) Valige lingiga seotud tõlked   English (en)
 • Teabesüsteem THETIS information system Valige lingiga seotud tõlked   English (en) sadamariigi kontrolli toetamiseks

Võitlus merereostusega:

 • EMSA on võimeline mõni tund pärast suuremat naftareostust saatma mis tahes ELi liikmesriigile laevad appi merel naftatõrje teostamiseks.

Asutatud: 2002
Direktor: Markku Mylly

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Kontakt

Aadress

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Faks
+351 21 1209 210
Viidad