Navigatsioonitee

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) abistab ja toetab tehniliselt ELi ja liikmesriike meresõiduohutust ja -turvalisust ning laevade põhjustatud merereostust käsitlevate ELi õigusaktide koostamisel ja rakendamisel.

Ameti vastutusalasse kuulub ka naftalekete ennetamine ja nende tekkimisel meetmete võtmine, aluste jälgimine, kaugtuvastus ja kaugseire (LRIT).

EMSA tegevus

Tehniline kontroll:

 • abi osutamine klassifikatsiooniühingute hindamisel, mis on ELi liikmesriikide poolt nimekirja kantud kui tunnustatud organisatsioonid
 • abi osutamine merealase hariduse ja sertifitseerimissüsteemide hindamisel ELi mittekuuluvates riikides
 • ELi sadamatesse saabuvate laevade nõuetekohase läbivaatuse kontrollimine
 • aluste liikumise riiklike seiresüsteemide ning sadamates jäätmete vastuvõtmise ja käitlemise järelelvalve teostamine ELis
 • abi osutamine mereõnnetuste järjekindla uurimise tagamiseks kogu ELis
 • meresõiduohutuse, turvalisuse- ja keskkonnaalane koolitamine ja asjaomaste parimate tavade jagamine.

Muud teabeteenused:

 • Aluste liikumise seire ELi vetes (SafeSeaNet) English
 • Andmekeskus EU LRIT Cooperative Data Centre English, mis hõlmab kõiki ELi lipu all seilavaid aluseid kogu maailmas
 • Andmevahetus LRIT International Data Exchange English, mis hõlmab kõiki asjaomaseid keskuseid kogu maalmas
 • Naftareostuse seire satelliidi vahendusel (CleanSeaNet) English
 • Teabesüsteem THETIS information system English sadamariigi kontrolli toetamiseks

Võitlus merereostusega:

 • EMSA on võimeline mõni tund pärast suuremat naftareostust saatma mis tahes ELi liikmesriigile laevad appi merel naftatõrje teostamiseks.

Asutatud: 2002
Direktor: Markku Mylly

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?