Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

EMSA yder teknisk bistand og støtte til EU og medlemslandene ved udarbejdelse og gennemførelse af EU-lovgivning om søfartssikkerhed, søfartssikring og forurening fra skibe.

EMSA har også ansvaret for at forebygge og bekæmpe olieudslip, overvågning af skibe og identifikation og sporing af skibe på lang afstand (LRIT)

EMSA's aktiviteter

Teknisk inspektion:

 • hjælp til at evaluere de klassifikationsselskaber, som EU-landene har godkendt som anerkendte organisationer
 • hjælp til at evaluere uddannelses- og certificeringssystemer inden for søfart i lande uden for EU
 • kontrol af, at skibe, der lægger til i EU-havne, inspiceres ordentligt
 • inspektion af nationale systemer til skibsovervågning og faciliteter til modtagelse af affald og affaldshåndteringsplaner i havnene i EU
 • hjælp til at sikre ensartet efterforskning af hændelser til søs i hele EU
 • undervisning og udveksling af bedste praksis om søfartssikkerhed, søfartssikring og miljø.

Maritime informationstjenester:

 • Overvågning af skibstrafikken i EU's farvande (SafeSeaNet) English
 • EU's LRIT-datacenter English sporer alle skibe under EU-flag i verden
 • LRIT International Data Exchange English udveksler data mellem LRIT-datacentre i hele verden
 • Satellitovervågning af olieudslip (CleanSeaNet) English
 • THETIS-informationssystemet English støtter havnestatskontrollens inspektionsordning

Havforureningsberedskab:

 • Få timer efter et større olieudslip kan EMSA afsende skibe til at genopsamle olien i et hvilket som helst EU-land.

Oprettet: 2002
Direktør: Markku Mylly

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?