Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) poskytuje odbornou pomoc a poradenství orgánům EU a členským státům, pokud jde o tvorbu a uplatňování právních předpisů EU týkajících se bezpečnosti plavidel, ochrany před znečištěním způsobeným námořní dopravou a zabezpečení námořní dopravy před protiprávními činy.

Agentura je také zodpovědná za prevenci úniku ropy do moře a reakci v případě jeho výskytu, za monitorování plavidel a za jejich identifikaci a lokalizaci na velkou vzdálenost (LRIT).

Činnosti EMSA

Technické prohlídky:

 • pomoc při vyhodnocování klasifikačních společností uznávaných členskými zeměmi EU
 • pomoc při vyhodnocování námořního vzdělávání a systémů certifikace v zemích, které nejsou členy EU
 • prověřování řádného průběhu inspekcí lodí, jež jsou vykonávány v přístavech EU
 • kontroly systémů monitorování plavidel v jednotlivých zemích, zařízení pro příjem lodního odpadu a plánů pro jeho zpracování v EU
 • poskytování pomoci při zajišťování důsledného vyšetření námořních nehod v celé EU
 • školení a výměna osvědčených postupů v oblasti námořní bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy a ochrany životního prostředí.

Námořní informační služby:

 • monitorování provozu plavidel ve vodách EU (SafeSeaNet) English
 • datové centrum LRIT EU English lokalizující po celém světě všechna plavidla plující pod vlajkou členského státu EU
 • mezinárodní výměna údajů LRIT English pro datová centra na celém světě
 • monitorování úniků ropy pomocí satelitu (CleanSeaNet) English
 • informační systém THETIS English podporující režim státních přístavních inspekcí

Reakce v případě znečištění moře:

 • Během několika hodin po rozsáhlém úniku ropy může EMSA odeslat lodě, které kterékoli zemi EU pomohou s odstraňováním jeho následků.

Rok založení: 2002
Ředitel: Markku Mylly

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?