You are here:

Европейска агенция по морска безопасност

ЕАМБ осигурява техническа помощ на ЕС и неговите страни членки при изготвянето и прилагането на европейски закони в сферата на морската безопасност, причиненото от кораби замърсяване и сигурността на мореплаването.

Агенцията също така има задължения в областта на предотвратяването и реагирането на нефтени разливи, наблюдението на плавателните съдове и далечното опознаване и проследяване на корабите.

Дейности на ЕАМБ

Технически прегледи:

 • подпомагане на оценяването на дружествата за класификация от списъка с „признати организации“ на ЕС;
 • подпомагане на оценяването на системите за образование и сертифициране на моряци в страни извън ЕС;
 • проверки дали корабите, акостиращи в европейските пристанища, се инспектират по подходящ начин;
 • инспектиране на националните системи за контрол на движението на корабите и на пристанищните съоръжения за приемане на отпадъци и плановете за тяхната обработка в ЕС;
 • предоставяне на помощ за постигане на последователност при разследването на морски произшествия в целия ЕС;
 • обучение и обмен на добри практики в областта на морската безопасност, сигурността и околната среда.

Информационни услуги в областта на морското дело:

 • Контрол на движението на плавателни съдове във водите на ЕС (SafeSeaNet) Избор на превод за предходната връзка   English (en
 • Център на ЕС за сътрудничество в далечното опознаване и проследяване на корабите Избор на превод за предходната връзка   English (en) - за всички плавателни средства, носещи флага на страна от ЕС в целия свят
 • Международен обмен на данни за далечно опознаване и проследяване на кораби Избор на превод за предходната връзка   English (en) - за центрове за далечно опознаване и проследяване в целия свят
 • Сателитен контрол на нефтени разливи (CleanSeaNet) Избор на превод за предходната връзка   English (en)
 • информационна система THETIS Избор на превод за предходната връзка   English (en) в помощ на режима за инспекции на служители от държавния пристанищен контрол

Реакция срещу замърсяването на моретата:

 • За няколко часа след голям петролен разлив ЕАМБ може да изпрати кораби в която и да е страна от ЕС, за да бъде отстранен разливът.

Основана: 2002
Директор: Markku Mylly

Агенция за опазване на морския транспорт

Координати за връзка

Адрес

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Тел
+351 21 1209 200
Факс
+351 21 1209 210
Връзки