Sökväg

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är knutpunkten för narkotikainformationen i EU. Det har till uppgift att samla in, analysera och sprida objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om narkotika och narkotikamissbruk, för att på så sätt ge sina målgrupper en korrekt och väl underbyggd bild av narkotikaproblemen i Europa.

Bland narkotikacentrumets målgrupper finns politiska beslutsfattare som använder informationen för att lägga upp narkotikastrategier nationellt och på EU-nivå. Andra som har nytta av informationen är de som jobbar med narkotikarelaterade frågor, forskare, media och allmänheten.

Narkotikacentrumets främsta uppgift är att ta fram metoder och redskap som gör det lättare att jämföra narkotikainformation från hela Europa. De olika länderna kan nu lättare se sin egen roll i ett större europeiskt sammanhang och jobba med gemensamma problem och mål. Narkotikaproblematiken förändras ständigt. En viktig uppgift för ECNN är därför att följa den senaste utvecklingen. Narkotikacentrumet får i första hand information via”Reitox nätverket” som består av kontaktpunkterna i de 28 EU-länderna samt Norge, kandidatländerna och EU-kommissionen. I årsrapporten om situationen på narkotikaområdet i Europa och den statistiska bulletinen, som publiceras på nätet, får man en årlig översikt över gällande läge och trender. Det finns också information på nätet om narkotikasituationen i varje land (”Country situation summaries”).

Narkotikacentrumets filosofi är att korrekt information är nyckeln till en effektiv narkotikastrategi. Även om narkotikacentrumet inte har mandat att lägga fram någon politisk modell så kan det påverka beslutsfattarna med hjälp av sina analyser, instrument och normer.

Wolfgang GÖTZ,
Direktör

Adress:
Cais do Sodré
1249–289 Lissabon
Portugal

Tfn: +351 211 21 02 00
Fax: +351 218 13 17 11

E-post: info@emcdda.europa.eu
Internet: http://www.emcdda.europa.eu

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?