Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) este punctul de convergenţă pentru informaţiile legate de consumul de droguri în Uniunea Europeană. Rolul său este de a colecta, analiza şi difuza „informaţii autentice, obiective, fiabile şi comparabile” cu privire la droguri şi dependenţa de droguri, cu scopul de a furniza o imagine clară şi fundamentată asupra acestor fenomene la nivel european.

Observatorul se adresează responsabililor politici, care utilizează informaţiile pentru a ajuta autorităţile europene şi naţionale să elaboreze strategii coerente în domeniu. De asemenea, datele sunt destinate specialiştilor şi cercetătorilor care analizează fenomenul şi, în sens mai general, mass-mediei europene şi publicului larg.

Activităţile OEDT vizează îmbunătăţirea comparabilităţii informaţiilor din Europa şi definirea metodelor şi a instrumentelor necesare pentru a realiza acest lucru. Ca urmare a eforturilor sale, ţările îşi pot analiza acum poziţia într-un context mai larg, european, şi pot examina eventualele probleme şi obiective comune. Toate aspectele legate de droguri se caracterizează printr-o natură dinamică, în perpetuă schimbare. De aceea, una dintre misiunile OEDT este de a urmări evoluţia acestora. Informaţiile sunt culese, în principal, prin „reţeaua Reitox”, care reuneşte puncte de contact din cele 28 de state membre ale UE, Norvegia, ţările candidate şi Comisia Europeană. În fiecare an, Observatorul publică un buletin statistic on-line şi un raport cu privire la situaţia problemei drogurilor în Europa, oferind o prezentare de ansamblu a acesteia şi ilustrând cele mai recente tendinţe. În plus, pune la dispoziţie sinteze on-line cu privire la fiecare ţară în parte.

OEDT îşi desfăşoară activitatea pornind de la premisa că pentru a concepe o strategie antidrog eficientă sunt necesare informaţii corecte. Deşi nu poate propune niciun fel de model de politică, acesta exercită în prezent o influenţă clară asupra proceselor decizionale, prin intermediul analizelor, instrumentelor şi standardelor sale.

Wolfgang Götz,
Director

Adresă:
Cais do Sodré
1249-289 Lisabona
Portugalia

Telefon +351 211 21 02 00
Fax +351 218 13 17 11

E-mail: info@emcdda.europa.eu
Internet: http://www.emcdda.europa.eu

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: