Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest głównym ośrodkiem informacyjnym w zakresie problemu narkotyków w Unii Europejskiej. Zadaniem Centrum jest gromadzenie, analiza i upowszechnianie rzeczowych, obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków i narkomanii oraz, w ramach tych działań, zapewnianie swoim klientom wiarygodnego i udokumentowanego obrazu zjawiska narkomanii na poziomie europejskim.

Z usług Centrum korzystają m.in. politycy przy opracowywaniu spójnych krajowych i wspólnotowych strategii narkotykowych, osoby zajmujące się zawodowo problemem narkotyków, np. naukowcy, a bardziej ogólnie, europejskie media i społeczeństwo.

Głównym celem działalności agencji jest zwiększenie porównywalności informacji o narkotykach i narkomanii w Europie oraz wypracowanie metod i narzędzi koniecznych do osiągnięcia tego celu. W wyniku dotychczasowych działań państwa mogą stwierdzić, jak wypadają na tle innych krajów europejskich, oraz przeanalizować wspólne problemy i cele. Kluczową cechą problemu narkotyków jest jego zmienność – dynamiczna natura. Dlatego śledzenie jego rozwoju jest głównym zadaniem Centrum. Centrum uzyskuje informacje przede wszystkim od sieci Reitox obejmującej krajowe centra monitoringu obecne w każdym z 28 państw członkowskich UE, Norwegii, w krajach kandydujących do UE oraz przy Komisji Europejskiej. Sprawozdanie roczne dotyczące problemu narkotyków w Europie oraz internetowy Biuletyn statystyczny umożliwiają roczny przegląd obecnej sytuacji i trendów w tym zakresie. Z kolei internetowe streszczenia dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach stanowią bogaty zbiór danych krajowych na temat narkotyków.

EMCDDA wychodzi z założenia, że rzetelne informacje mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej strategii antynarkotykowej. Choć Centrum nie może proponować żadnych rozwiązań politycznych, ma wyraźny wpływ na proces podejmowania decyzji przez swoje analizy, instrumenty i standardy.

Wolfgang GÖTZ
Dyrektor

Adres:
Cais do Sodré
1249-289 Lizbona
Portugalia

Tel.: +351 211 21 02 00
Faks: +351 218 13 17 11

E-mail: info@emcdda.europa.eu
Strona internetowa: http://www.emcdda.europa.eu

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?