Kruimelpad

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) vervult een spilfunctie bij de informatie-uitwisseling op het gebied van drugs in de Europese Unie. Het EWDD heeft tot taak feitelijke, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over drugs en drugsverslaving te verzamelen, te analyseren en te verspreiden, en zo zijn publiek een volledig en met feiten onderbouwd beeld van het verschijnsel drugs in Europa te verschaffen.

Tot de doelgroepen van het EWDD behoren beleidsmakers die dergelijke informatie gebruiken om een samenhangend nationaal en EU-drugsbeleid te formuleren. Ook vakmensen en onderzoekers op het gebied van drugs en in ruimere zin de Europese media en het grote publiek worden door het EWDD geïnformeerd.

Kernactiviteiten van het Waarnemingscentrum zijn het vergelijkbaar maken van informatie over drugs in Europa en het ontwikkelen van methoden en instrumenten hiertoe. Daardoor kunnen landen nu nagaan hoe zij in het grotere Europese beeld passen en de gemeenschappelijke problematiek en maatregelen tegen drugs onderzoeken. Grilligheid en dynamiek zijn de belangrijkste kenmerken van de drugsproblematiek en het EWDD richt zich dan ook voornamelijk op het opsporen van nieuwe ontwikkelingen. Het Waarnemingscentrum krijgt zijn informatie voornamelijk van het Reitox-netwerk van "national focal points" in elk van de 28 EU-lidstaten, Noorwegen, de kandidaat-lidstaten van de EU en bij de Europese Commissie. In het jaarverslag over de stand van de drugsproblematiek in Europa en in het online Statistical bulletin wordt een jaarlijks overzicht gegeven van de actuele situatie en nieuwe trends. Ondertussen wordt in de online Country overviews een schat aan gegevens over drugs uit afzonderlijke landen verstrekt.

Het EWDD gaat ervan uit dat gedegen informatie de sleutel is tot een doelmatig drugsbeleid. Ook al mag het Waarnemingscentrum geen beleidsmodel voorstellen, toch wordt nu dankzij de analyses, instrumenten en normen van het EWDD een duidelijke invloed op de besluitvorming zichtbaar.

Wolfgang GÖTZ,
Directeur

Adres:
Cais do Sodré
1249-289 Lisbon
Portugal

Tel.: +351 211 21 02 00
Fax +351 218 13 17 11

E-mail: info@emcdda.europa.eu
Internet: http://www.emcdda.europa.eu

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?