Navigációs útvonal

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a kábítószerekkel kapcsolatos információk fő forrása az Európai Unióban. Szerepe az, hogy a kábítószerekről és a kábítószer-függőségről „tényszerű, tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható információkat" gyűjtsön, azokat elemezze és terjessze, és ezáltal teljes, bizonyítékokon alapuló képet tudjon felvázolni az érdekelt felek számára az európai kábítószerhelyzetről.

A központ célközönségeinek egyikét a politikai döntéshozók képezik – ők az információt koherens tagállami és uniós kábítószerügyi stratégiák kidolgozásához használják fel. Tevékenységével a központ a kábítószer területén dolgozó szakembereket és kutatókat, tágabb értelemben pedig az európai médiát és a nagyközönséget is szolgálja.

A központ fő feladata, hogy javítsa a kábítószerrel kapcsolatos információk európai szintű összehasonlíthatóságát, és kidolgozza az ehhez szükséges módszereket és eszközöket. Az eddigi erőfeszítések eredményeként az egyes országok immár áttekinthetik, hogyan illeszkednek be a szélesebb európai panorámába, és megvizsgálhatják a közös problémákat és célokat. A kábítószerhelyzet alakulását változékonyság, dinamizmus jellemzi, ezért az új fejlemények követése az EMCDDA egyik fontos feladata. A központ az információkat elsősorban a Reitox hálózattól, azaz a 28 EU-tagország, Norvégia, a tagjelölt országok és a Bizottság kapcsolattartó pontjainak hálózatától szerzi. A kábítószer-probléma európai helyzetéről beszámoló éves jelentés és az online statisztikai közlöny éves áttekintést nyújt a kábítószerrel kapcsolatos aktuális helyzetről és a legújabb tendenciákról, az online országjelentések pedig a nemzeti kábítószerügyi adatokhoz adnak hozzáférést.

Az EMCDDA munkáját az az elgondolás vezérli, hogy a kábítószerügyi stratégiák sikerének a kulcsa a megalapozott információban rejlik. Jóllehet a központ nem javasolhat szakpolitikai intézkedéseket, az általa végzett elemzések, valamint az általa kidolgozott eszközök és szabványok nyilvánvaló befolyást gyakorolnak a döntéshozatalra.

Wolfgang GÖTZ,
igazgató

Cím:
Cais do Sodré
1249-289 Lisboa
Portugália

Telefonszám: +351 211 21 02 00
Faxszám: +351 218 13 17 11

E-mail cím: info@emcdda.europa.eu
Internetcím: http://www.emcdda.europa.eu

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?