Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) er omdrejningspunktet for information om narkotika i EU. Det har til opgave at indsamle, analysere og formidle "faktuelle, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger" om narkotika og narkotikamisbrug og dermed give et solidt og veldokumenteret billede af narkotikaspørgsmålet på europæisk plan.

Centrets målgrupper omfatter blandt andet beslutningstagere, der gør brug af disse oplysninger i udarbejdelsen af sammenhængende nationale og europæiske narkotikastrategier. Andre brugergrupper er fagfolk og forskere, der arbejder inden for narkotikaområdet, og mere generelt de europæiske medier og offentligheden.

Centrets vigtigste opgave er at forbedre narkotikaoplysningers sammenlignelighed i Europa og udtænke metoder og værktøjer til at opnå dette. Bestræbelserne har indtil nu ført til, at lande nu kan se, hvor de står fra en bredere europæisk synsvinkel, og se nærmere på de fælles problemer og mål. Et afgørende element ved narkotikaproblemet er dets skiftende og dynamiske natur, og en central opgave for EMCDDA er derfor at spore den nye udvikling. Centret får primært sine oplysninger fra "Reitox-nettet": en gruppe med kontaktpunkter i alle 28 EU-lande, Norge, EU-kandidatlandene og Europa-Kommissionen. Årsrapporten om narkotikaproblematikken i EU og en statistisk onlinerapport giver en årlig oversigt over den seneste situation og udvikling for narkotika i Europa. Derudover giver onlineoversigter efter land en stor mængde nationale narkotikaoplysninger.

EMCDDA arbejder ud fra den grundsætning, at velfunderede oplysninger er nøglen til en effektiv narkotikastrategi. Centret kan ikke selv foreslå nogen politisk model, men har med sine analyser, instrumenter og standarder stor indflydelse på beslutningstagningen.

Wolfgang Götz,
Direktør

Adresse:
Cais do Sodré
1249-289 Lissabon
Portugal

Tlf.: +351 211 21 02 00
Fax: +351 218 13 17 11

E-mail: info@emcdda.europa.eu
Websted: http://www.emcdda.europa.eu/

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?