Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) shromažďuje informace o drogové problematice v EU. Shromážděné údaje analyzuje a výsledky rozborů, které musí být „věcné, objektivní, spolehlivé a srovnatelné“, pak poskytuje veřejnosti i odborníkům, kteří mají možnost si na základě těchto konkrétních údajů vytvořit o drogové problematice reálnou představu.

Takové informace využívají například političtí činitelé, kterým slouží k formulaci vnitrostátní a celoevropské protidrogové strategie. Další cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci a jiní odborníci na drogovou problematiku, evropské sdělovací prostředky a v neposlední řadě i široká veřejnost.

Hlavním úkolem centra je zlepšit srovnatelnost informací o drogách a drogové závislosti v Evropě a vytvořit za tímto účelem vhodné metody a nástroje. Díky jeho činnosti mají nyní země možnost porovnat svou situaci se zbytkem Evropy, vysledovat společné problémy a stanovit si společné cíle. V drogové problematice dochází k neustálým změnám, a proto se EMCDDA zaměřuje na sledování nových trendů. Informace získává centrum především od sítě Reitox, v níž spolupracuje 28 členských států EU, dále Norsko, kandidátské země a Evropská komise. Síť každoročně vydává zprávu o stavu drogové problematiky v Evropě a na internetu rovněž zveřejňuje statistický přehled. Podrobnější údaje o této problematice v jednotlivých členských zemích lze současně nalézt v přehledech na internetu.

EMCDDA při své práci vychází z předpokladu, že účinná protidrogová strategie se musí zakládat na spolehlivých informacích. Ačkoli centrum nemá pravomoc navrhovat samotné politické modely, zásadním způsobem se prostřednictvím svých analýz, instrumentů a norem podílí na rozhodovacím procesu.

Wolfgang GÖTZ
Ředitel

Adresa:
Cais do Sodré
1249 - 289 LISBOA
Portugalsko

Tel.č.: +351 211 21 02 00
Fax +351 218 13 17 11

E-mail: info@emcdda.europa.eu
Internetové stránky: http://www.emcdda.europa.eu

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?