Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest europejską agencją, która wspiera prace rządów krajów UE i instytucji unijnych (zwłaszcza Komisji) w tej dziedzinie.

Zadania

 • Gromadzenie i analiza porównywalnych danych na temat równości mężczyzn i kobiet
 • Opracowywanie metod służących wspieraniu włączania problematyki równości kobiet i mężczyzn do wszystkich obszarów polityki
 • Ułatwianie wymiany sprawdzonych rozwiązań i dialogu między zainteresowanymi stronami
 • Uwrażliwianie społeczeństwa na problematykę równości kobiet i mężczyzn

Organy wchodzące w skład Instytutu

 • Zarząd (podejmowanie decyzji)
  Przyjmuje roczny i średnioterminowy program prac Instytutu oraz jego budżet.
 • Forum ekspertów (rola doradcza)
  Wspiera pracę dyrektora.
 • Dyrektor i pracownicy (rola wykonawcza)
  Prawny przedstawiciel Instytutu odpowiedzialny za bieżące zarządzanie programem prac i jego wdrażanie.

Budżet

52,5 mln euro (2007-13).

Dyrektor

Virginija Langbakk

Kontekst polityczny

Równość kobiet i mężczyzn to jedno z praw podstawowych UE. Dalszy rozwój w tej dziedzinie ma decydujące znaczenie dla osiągania celów w zakresie wzrostu gospodarczego i spójności społecznej, jakie wyznaczyła sobie UE.

Mimo że nadal zdarzają się przypadki nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, UE zrobiła w ostatnich dziesięcioleciach znaczne postępy. Było to możliwe głównie dzięki odpowiednim przepisom prawnym, uwzględnianiu równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach polityki oraz konkretnym działaniom na rzecz wzmacniania pozycji kobiet.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?