Sökväg

Europeiska byrån för GNSS

Byrån inrättades 2004 och sköter delar av EU:s program för satellitnavigering och satellitpositionering (bland annat Galileo DeutschEnglishfrançais och Egnos English). Byrån

  • bidrar till att systemen kan kommersialiseras och utnyttjas genom att se till att de fungerar friktionsfritt, tillhandahåller kontinuerliga tjänster och får stort genomslag på marknaden
  • ansvarar för systemens säkerhetsackreditering och verksamheten vid Galileos säkerhetscentrum
  • har hand om frågor som bland annat rör
    • forskning om satellitnavigering enligt EU:s ramprogram för forskning English
    • tillämpningar och tjänster som bygger på satellitnavigering
    • certifiering av systemens komponenter.

Egnos och Galileo har potential att bli hörnstenen i framtidens globala radionavigerings- och positioneringssystem och kan på så sätt bidra till nya jobb och ekonomisk tillväxt. GNSS-byrån kan med sin kunskap, kompetens och expertis se till att EU verkligen drar nytta av systemen.

 

verkställande direktör
Carlo des Dorides

 Se också

  • EU:s institutionskatalog ”Who is who” English (en)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?