You are here:

Europeiska byrån för GNSS

Byrån inrättades 2004 och sköter delar av EU:s program för satellitnavigering och satellitpositionering (bland annat Galileo och Egnos Visa översättning av föregående länk   English (en) ). Byrån

  • bidrar till att systemen kan kommersialiseras och utnyttjas genom att se till att de fungerar friktionsfritt, tillhandahåller kontinuerliga tjänster och får stort genomslag på marknaden
  • ansvarar för systemens säkerhetsackreditering och verksamheten vid Galileos säkerhetscentrum
  • har hand om frågor som bland annat rör
    • forskning om satellitnavigering enligt EU:s ramprogram för forskning
    • tillämpningar och tjänster som bygger på satellitnavigering
    • certifiering av systemens komponenter.

Egnos och Galileo har potential att bli hörnstenen i framtidens globala radionavigerings- och positioneringssystem och kan på så sätt bidra till nya jobb och ekonomisk tillväxt. GNSS-byrån kan med sin kunskap, kompetens och expertis se till att EU verkligen drar nytta av systemen.

 

verkställande direktör
Carlo des Dorides

Europeiska byrån för GNSS

Kontaktuppgifter till

Adress

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tfn
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Länkar