Navigacijska pot

Agencija za evropski GNSS

Nadzorni organ je bil ustanovljen leta 2004 in vodi različne dejavnosti v zvezi z evropskim satelitskim sistemom za navigacijo in določanje položaja (programa Galileo DeutschEnglishfrançais in EGNOS English). Med drugim skrbi:

  • za uspešno komercialno uporabo in izkoriščanje sistema, nemoteno delovanje sistema, brezhibno storitev in močno udeležbo na trgu,
  • za varnostno akreditacijo sistema ter vzpostavitev in delovanje centrov za nadzor varnosti sistema Galileo,
  • za druge naloge:
    • vodi raziskave v satelitski navigaciji (program za raziskave EU) English,
    • uveljavlja aplikacije in storitve satelitske navigacije,
    • ukvarja se s certifikacijo komponent sistema.

Prav Nadzorni organ s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami lahko zagotovi, da bo Evropa v celoti izkoristila programa EGNOS in Galileo. Program Galileo ima vse možnosti, da postane temelj globalnega sistema za radionavigacijo in določanje položaja, ter bo po svoje omogočil nastanek novih delovnih mest in gospodarsko rast.

Izvršni direktor
Carlo des Dorides

 Glej tudi

  • Imenik EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?