You are here:

Agencija za evropski GNSS

Nadzorni organ je bil ustanovljen leta 2004 in vodi različne dejavnosti v zvezi z evropskim satelitskim sistemom za navigacijo in določanje položaja (programa Galileo in EGNOS Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) ). Med drugim skrbi:

  • za uspešno komercialno uporabo in izkoriščanje sistema, nemoteno delovanje sistema, brezhibno storitev in močno udeležbo na trgu,
  • za varnostno akreditacijo sistema ter vzpostavitev in delovanje centrov za nadzor varnosti sistema Galileo,
  • za druge naloge:
    • vodi raziskave v satelitski navigaciji (program za raziskave EU),
    • uveljavlja aplikacije in storitve satelitske navigacije,
    • ukvarja se s certifikacijo komponent sistema.

Prav Nadzorni organ s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami lahko zagotovi, da bo Evropa v celoti izkoristila programa EGNOS in Galileo. Program Galileo ima vse možnosti, da postane temelj globalnega sistema za radionavigacijo in določanje položaja, ter bo po svoje omogočil nastanek novih delovnih mest in gospodarsko rast.

Izvršni direktor
Carlo des Dorides

Agencija za evropski GNSS

Kontaktni podatki

Naslov

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Povezave