You are here:

Agentúra pre európsky GNSS

Tento orgán, ktorý bol založený v roku 2004, má na starosti riadenie aktivít súvisiacich so satelitnými polohovacími a navigačnými programami EÚ (vrátane programov Galileo a EGNOS Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) ), t. j.:

  • pripravuje úspešnú komercializáciu a využitie systémov a má v konečnom dôsledku zabezpečiť ich bezproblémové fungovanie, hladké poskytovanie služieb a úspešné uplatnenie na trhu;
  • zabezpečuje bezpečnostnú certifikáciu systému a vytvorenie a fungovanie bezpečnostných monitorovacích stredísk Galileo;
  • plní ďalšie úlohy, ako je napr.:
    • riadenie výskumu v oblasti satelitnej navigácie v rámci výskumného programu EÚ;
    • propagácia aplikácií a služieb satelitnej navigácie;
    • certifikácia komponentov systémov.

Nadobudnuté poznatky, skúsenosti a odborné znalosti predurčujú agentúru k tomu, aby pre Európu zabezpečila maximálne využitie možných prínosov z programov EGNOS a osobitne z programu Galileo, ktorý má potenciál byť základným kameňom globálneho rádionavigačného a polohovacieho systému budúcnosti, a prispela tak jedinečným spôsobom k tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu.

Výkonný riaditeľ
Carlo des Dorides

Agentúra pre európsky GNSS

Kontaktné údaje

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Odkazy