Agentúra pre európsky GNSS

Tento orgán, ktorý bol založený v roku 2004, má na starosti riadenie aktivít súvisiacich so satelitnými polohovacími a navigačnými programami EÚ (vrátane programov Galileo DeutschEnglishfrançais a EGNOS English), t. j.:

  • pripravuje úspešnú komercializáciu a využitie systémov a má v konečnom dôsledku zabezpečiť ich bezproblémové fungovanie, hladké poskytovanie služieb a úspešné uplatnenie na trhu;
  • zabezpečuje bezpečnostnú certifikáciu systému a vytvorenie a fungovanie bezpečnostných monitorovacích stredísk Galileo;
  • plní ďalšie úlohy, ako je napr.:
    • riadenie výskumu v oblasti satelitnej navigácie v rámci výskumného programu EÚ English;
    • propagácia aplikácií a služieb satelitnej navigácie;
    • certifikácia komponentov systémov.

Nadobudnuté poznatky, skúsenosti a odborné znalosti predurčujú agentúru k tomu, aby pre Európu zabezpečila maximálne využitie možných prínosov z programov EGNOS a osobitne z programu Galileo, ktorý má potenciál byť základným kameňom globálneho rádionavigačného a polohovacieho systému budúcnosti, a prispela tak jedinečným spôsobom k tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu.

Výkonný riaditeľ
Carlo des Dorides

 Klikni tiež na...

  • Oficiálny adresár EÚ English (en)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?