You are here:

Agenţia GNSS European

Creat în 2004, acest organism gestionează multiple activităţi legate de programele de poziţionare şi navigaţie prin satelit (printre care Galileo şi EGNOS Traducerile linkului anterior   English (en) ), având rolul:

  • de a asigura condiţiile necesare comercializării şi exploatării acestor sisteme în condiţii optime, facilitând buna lor funcţionare, furnizarea neîntreruptă a serviciilor şi un grad ridicat de penetrare pe piaţă
  • să asigure acreditarea de securitate a sistemului şi înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de monitorizare a securităţii Galileo.
  • Alte sarcini:
    • administrarea activităţilor de cercetare în domeniul navigaţiei prin satelit, în cadrul Programului de cercetare al UE
    • promovarea aplicaţiilor şi serviciilor de navigaţie prin satelit
    • certificarea componentelor sistemului.

Datorită cunoştinţelor pe care le deţine, a competenţei şi a expertizei sale, agenţia este singurul organism care poate asigura valorificarea tuturor beneficiilor pe care le oferă serviciul EGNOS şi programul Galileo. Acesta din urmă are potenţialul de a deveni o piatră de temelie în domeniul poziţionării şi radionavigaţiei la nivel mondial şi de a contribui, într-o manieră unică, la crearea de locuri de muncă şi la creşterea economică.

 

Director executiv:
Carlo des Dorides

Agenţia GNSS European

Date de contact

Adresă

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Linkuri