Agencja Europejskiego GNSS

Organ ten, ustanowiony w 2004 r., kieruje szeregiem różnych działań związanych z europejskimi programami pozycjonowania i nawigacji satelitarnej (w tym Galileo DeutschEnglishfrançais i EGNOS English). Do działań tych należą:

  • przygotowanie udanej komercjalizacji i skutecznego wykorzystania systemów służące zapewnieniu ich sprawnego funkcjonowania, ciągłości świadczenia usług i wysokiego stopnia penetracji rynku
  • zagwarantowanie akredytacji bezpieczeństwa systemu oraz ustanowienie centrów monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo i zapewnienie ich operacyjności
  • inne zadania, które obejmują:
    • zarządzanie badaniami w dziedzinie nawigacji satelitarnej w ramach unijnego programu badań English
    • promowanie zastosowań nawigacji satelitarnej i usług z nimi związanych
    • certyfikowanie komponentów systemu.

Dzięki wysokim kompetencjom, doświadczeniu i wiedzy organ ten jako jedyny jest w stanie zadbać o to, by Europa w pełni wykorzystała możliwości systemów EGNOS i Galileo, które mają szansę stać się fundamentem światowego systemu radionawigacji i pozycjonowania oraz przyczynić się w wyjątkowy sposób do stworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Dyrektor wykonawczy
Carlo des Dorides

 Zobacz również

  • Kto jest kim w UE English (en)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?