You are here:

Agencja Europejskiego GNSS

Organ ten, ustanowiony w 2004 r., kieruje szeregiem różnych działań związanych z europejskimi programami pozycjonowania i nawigacji satelitarnej (w tym Galileo i EGNOS Wybierz wersję językową tego linka   English (en) ). Do działań tych należą:

  • przygotowanie udanej komercjalizacji i skutecznego wykorzystania systemów służące zapewnieniu ich sprawnego funkcjonowania, ciągłości świadczenia usług i wysokiego stopnia penetracji rynku
  • zagwarantowanie akredytacji bezpieczeństwa systemu oraz ustanowienie centrów monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo i zapewnienie ich operacyjności
  • inne zadania, które obejmują:
    • zarządzanie badaniami w dziedzinie nawigacji satelitarnej w ramach unijnego programu badań
    • promowanie zastosowań nawigacji satelitarnej i usług z nimi związanych
    • certyfikowanie komponentów systemu.

Dzięki wysokim kompetencjom, doświadczeniu i wiedzy organ ten jako jedyny jest w stanie zadbać o to, by Europa w pełni wykorzystała możliwości systemów EGNOS i Galileo, które mają szansę stać się fundamentem światowego systemu radionawigacji i pozycjonowania oraz przyczynić się w wyjątkowy sposób do stworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Dyrektor wykonawczy
Carlo des Dorides

Agencja Europejskiego GNSS

Dane kontaktowe

Adres

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Linki