You are here:

Europees GNSS-Agentschap

Dit agentschap bestaat sinds 2004 en houdt zich bezig met diverse activiteiten rondom de Europese programma's voor satellietnavigatie- en plaatsbepaling zoals Galileo en EGNOS Bekijk deze link in een andere taal   English (en) :

  • voorbereiding van de commerciële toepassing van de systemen, gericht op een soepele werking, perfecte service en hoge marktpenetratie
  • zorg dragen voor de veiligheidsaccreditatie van het systeem en de oprichting en werking van de Galileo-Centra voor de beveiligingscontrole
  • overige taken, zoals:
    • beheer van onderzoek naar satellietnavigatie in het kader van het EU-onderzoeksprogramma
    • Promotie van sat nav-applicaties en diensten
    • certificering van onderdelen van de systemen.

Dankzij haar kennis, bevoegdheden en deskundigheid kan de autoriteit ervoor zorgen dat Europa optimaal gebruikmaakt van de voordelen van EGNOS en Galileo, die mogelijk de hoekstenen van het wereldwijde radionavigatie- en plaatsbepalingssysteem kan worden en bijdragen aan economische groei en banengroei.

 

Uitvoerend directeur:Dhr. Carlo des Dorides

Europees GNSS-Agentschap

Contact

Adres

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Links