You are here:

Europos GNSS agentūra

Ši 2004 m. įkurta įstaiga vadovauja įvairiai veiklai, susijusiai su Europos palydovinio padėties nustatymo ir navigacijos programomis (tarp jų – „Galileo“ ir EGNOS Pasirinkti šios nuorodos vertimus   English (en) ):

  • rengiasi sėkmingam sistemų komercinimui ir eksploatavimui siekdama užtikrinti sklandų jų veikimą, nenutrūkstamą paslaugų teikimą ir didelę skvarbą į rinką,
  • užtikrina sistemos saugumo akreditavimą ir „Galileo“ saugumo stebėjimo centrų steigimą bei veiklą
  • atlieka kitas užduotis, pavyzdžiui:
    • vadovauja palydovinės navigacijos moksliniams tyrimams pagal ES mokslinių tyrimų programą,
    • skatina naujas palydovinės navigacijos prietaikas ir paslaugas,
    • sertifikuoja sistemos sudedamąsias dalis.

Dėl savo žinių, kompetencijos ir patirties agentūra užima išskirtinę padėtį ir gali užtikrinti, kad Europa visapusiškai pasinaudotų EGNOS ir „Galileo“ galimybėmis. Jos gali tapti kertiniu pasaulinės radijo navigacijos bei vietos nustatymo sistemos akmeniu ir išskirtiniu būdu prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo.

Vykdantysis direktorius:
Carlo des Dorides

Europos GNSS agentūra

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Nuorodos