You are here:

Európai GNSS Ügynökség (GSA)

Áttekintés

 • Szerep: Az Európai GNSS Ügynökség közérdekű feladatokat lát el az európai műholdas navigációs programokkal, azaz az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatással (EGNOS) és a Galileo programmal kapcsolatban.
 • Igazgató: Carlo des Dorides
 • Partnerek: Európai Bizottság, Európai Űrügynökség (ESA)
 • Alapítás éve: 2004
 • Alkalmazottak száma: 121
 • Székhely: Prága, Cseh Köztársaság
 • Honlap: GSA Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

Az Európai GNSS Ügynökség támogatja az Európai Uniót annak a célkitűzésnek az elérésében, hogy a globális navigációs műholdrendszerbe eszközölt beruházások a lehető legjobban megtérüljenek:

 • a felhasználóknak nyújtott előny,
 • a gazdasági növekedés és
 • a versenyképesség tekintetében.

Milyen feladatokat lát el?

Az ügynökség azért tevékenykedik, hogy Európa teljesíteni tudja a globális navigációs műholdrendszer kiépítésével kapcsolatos célkitűzéseit, és hogy a műholdas szolgáltatások használói élvezni tudják az európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) és az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo előnyeit.

A GSA legfontosabb feladatai a következők:

 • az EGNOS Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) és Galileo Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) programokhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás irányítása,
 • a felhasználói igényeket kielégítő GNSS-alapú szolgáltatások kiépítése,
 • a GNSS-rendszerhez tartozó szolgáltatások és infrastruktúra tökéletesítése.

Ahhoz, hogy eleget tudjon tenni ezeknek a feladatoknak, az Ügynökség:

 • támogatja a kutatást és az innovációt Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) ,
 • együttműködik az érdekelt ágazati szereplőkkel annak érdekében, hogy innovatív és hatékony GNSS-alkalmazások Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) kerüljenek kifejlesztésre,
 • gondoskodik arról, hogy az európai GNSS-szolgáltatások védettek, biztonságosak, és könnyen hozzáférhetők Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) legyenek,
 • részletes piaci elemzéseket Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) készít.

Szervezeti felépítés

Az Európai GNSS Ügynökség élén az ügyvezető igazgató áll, aki az Igazgató tanácsnak tartozik jelentéstétellel. Az Igazgatótanács a következőkből áll:

 • az egyes tagállamok képviselői,
 • az Európai Űrügynökség képviselője megfigyelői státuszban,
 • az Európai Bizottság képviselője,
 • az Európai Parlament szavazati joggal nem rendelkező képviselője,
 • az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének képviselője megfigyelői státuszban.

Az ügynökség harmadik szerve a Biztonsági Akkreditációs Tanács, melynek a felépítése az Igazgatótanácséhoz hasonló.

Hogyan végzi munkáját?

Az Igazgatótanács fogadja el az ügynökség éves munkaprogramját, mely az európai GNSS-programok bizottsága által kidolgozott stratégián alapul. Részletesen kidolgozott hatáskör-átruházási megállapodások alapján az Európai Bizottság bizonyos, a GNSS-programok egyikére vagy mindegyikére vonatkozó feladatokat átruház másokra.

Kik látják hasznát tevékenységének?

Az ügynökség munkája több belső és külső célcsoport javát szolgálja.

Belső célcsoportok:

 • A Bizottság szervezeti egységei
 • Az EU országai
 • Az Európai Parlament tagjai, parlamenti bizottságok és kapcsolattartók
 • A közlekedési ágazatot és az űripart kiszolgáló európai ügynökségek és szervek
 • Az európai uniós globális navigációs műholdrendszer programjaiban részt vevő intézményi partnerek

Külső célcsoportok:

 • Magánszemélyek
 • A GNSS területén tevékeny állami intézmények az EU-országokban
 • A GNSS-ben közreműködő vállalkozások
 • A GNSS területén tevékeny nemzetközi intézmények és szervezetek
 • A GNSS és az azzal kapcsolatos felhasználói alkalmazások területével foglalkozó médiaszervezetek
 • Nemzeti hatóságok
Európai GNSS Ügynökség

Kapcsolatfelvétel

Cím

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Linkek
Közösségi háló