You are here:

Europska agencija za GNSS

Tijelo osnovano 2004. upravlja nizom aktivnosti vezanih uz pozicioniranje europskih satelita i navigacijske programe (uključujući Galileo i EGNOS Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) ), što uključuje:

  • pripremu za uspješnu komercijalizaciju i primjenu sustava radi neometanoga funkcioniranja i pružanja usluga te snažnoga prodora na tržište
  • pribavljanje sigurnosne akreditacije sustava te uspostavljanje i rad centara za praćenje sigurnosti sustava Galileo
  • druge zadatke, primjerice:
    • upravljanje istraživanjem u području satelitske navigacije u okviru istraživačkoga programa EU-a
    • promicanje primjene satelitske navigacije i pripadajućih usluga
    • certifikaciju komponenata sustava.

Zahvaljujući svojemu znanju i stručnosti Agencija ima jedinstvenu mogućnost osigurati Europi iskorištavanje svih pogodnosti što ih nude EGNOS i Galileo, koji ispunjavaju sve preduvjete da postanu temelj globalnoga sustava za radionavigaciju i određivanje položaja te na jedinstven način pridonesu stvaranju radnih mjesta i gospodarskomu rastu.

 

Izvršni direktor:
Carlo des Dorides

Europska agencija za GNSS

Kontaktni podaci

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
PovezniceLinkovi