You are here:

An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

An comhlacht seo, a bunaíodh in 2004, a bhainistíonn raon gníomhaíochtaí a bhaineann leis na cláir Eorpacha um shuí agus um loingseoireacht satailíte (ar a n-áirítear Galileo agus EGNOS Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) ):

  • ullmhú do thráchtálú agus do gshaothrú rathúil na gcóras, ag díriú ar reáchtáil réidh, seirbhísí a chur ar fáil go snasta agus ard-dhul i bhfód ar an margadh.
  • creidiúnú slándála an chórais a chinntiú & Lárionaid Mhonatóireachta Galileo a bhunú is a oibriú.
  • cúraimí eile, amhail:
    • taighde ar loingseoireacht satailíte a bhainistiú faoi chlár taighde an AE
    • feidhmíochtaí agus seirbhísí loingseoireachta satailíte a chur chun
    • comhbhaill córais a dheimhniú.

I ngeall ar a cuid eolais, inniúlachta agus saineolais tá an ghníomhaireacht in ionad uathúil lena chinntiú go dtairbheoidh an Eoraip go hiomlán ó EGNOS agus ó Galileo, a bhfuil tualaing acu bheith ina gcloch coirnéil ar cróras loingseoireachta agus suite raidió an domhain agus a cion uathúil a dhéanamh d'fhonn poist agus fás geilleagrach a chruthú.

 

Stiúrthóir Feidhmiúcháin:
An tUasal Carlo des Dorides

An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

Sonraí teagmhála

Seoladh

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Teileafón
+420 234 766 000
Facs
+32 2 296 72 38
Naisc