You are here:

Euroopa GNSSi Agentuur

See 2004. aastal rajatud asutus haldab mitmeid tegevusi, mis on seotud Euroopa satelliitpositsioneerimis- ja navigeerimisprogrammidega (mille hulka kuuluvad ka Galileo ja EGNOS Valige lingiga seotud tõlked   English (en) ):

  • süsteemide edukas turuleviimine ja kasutuselevõtmine, mille eesmärk on nende sujuv toimimine, teenuste ladus osutamine ning suure turuosa hõivamine;
  • süsteemi turvalisuse akrediteerimise tagamine ning Galileo turvaseire keskuste rajamine ja haldamine;
  • muud ülesanded, nagu:
    • satelliitnavigatsioonialaste teadusuuringute haldamine ELi teadusuuringute programmi raames;
    • satelliitnavigatsiooni rakenduste ja teenuste edendamine;
    • süsteemi elementide sertifitseerimine.

Tänu oma teadmistele, pädevusele ja eksperdihinnangutele on asjaomasel agentuuril ainulaadne positsioon, mis aitab tagada, et Euroopa saab seoses EGNOSe ja Galileoga maksimaalset võimalikku kasu. Asjaomased süsteemid võivad saada ülemaailmse raadionavigatsiooni- ja positsioneerimissüsteemi nurgakiviks ning anda unikaalse panuse töökohtade loomisse ja majanduskasvu.

 

Tegevdirektor:
Carlo des Dorides

Euroopa GNSSi Agentuur

Kontaktandmed

Aadress

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Viidad