Navigatsioonitee

Euroopa GNSSi Agentuur

See 2004. aastal rajatud asutus haldab mitmeid tegevusi, mis on seotud Euroopa satelliitpositsioneerimis- ja navigeerimisprogrammidega (mille hulka kuuluvad ka Galileo DeutschEnglishfrançais ja EGNOS English):

  • süsteemide edukas turuleviimine ja kasutuselevõtmine, mille eesmärk on nende sujuv toimimine, teenuste ladus osutamine ning suure turuosa hõivamine;
  • süsteemi turvalisuse akrediteerimise tagamine ning Galileo turvaseire keskuste rajamine ja haldamine;
  • muud ülesanded, nagu:
    • satelliitnavigatsioonialaste teadusuuringute haldamine ELi teadusuuringute programmi English raames;
    • satelliitnavigatsiooni rakenduste ja teenuste edendamine;
    • süsteemi elementide sertifitseerimine.

Tänu oma teadmistele, pädevusele ja eksperdihinnangutele on asjaomasel agentuuril ainulaadne positsioon, mis aitab tagada, et Euroopa saab seoses EGNOSe ja Galileoga maksimaalset võimalikku kasu. Asjaomased süsteemid võivad saada ülemaailmse raadionavigatsiooni- ja positsioneerimissüsteemi nurgakiviks ning anda unikaalse panuse töökohtade loomisse ja majanduskasvu.

 

Tegevdirektor:
Carlo des Dorides

 Vaata ka …

  • ELi „Who is who” kontaktkataloog English (en)  

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?