You are here:

Det Europæiske GNSS-agentur

Dette organ, der blev etableret i 2004, forvalter en række aktiviteter i forbindelse med Europas programmer for satellitbaseret positionsbestemmelse og navigation (herunder Galileo og EGNOS Vælg oversættelse af det forrige link   English (en) ):

  • forberedelse af en vellykket markedsføring og udnyttelse af systemerne med henblik på at sikre en tilfredsstillende funktion, jævnt fortløbende service og stor markedsindtrængning
  • Sikring af sikkerhedsgodkendelsen af Galileo-sikkerhedsovervågningscentrenes system, oprettelse og drift
  • Andre opgaver, såsom at:
    • forvalte forskning i satellitnavigation under EU's forskningsprogram
    • fremme satellitnavigationsapplikationer og -tjenester
    • certificere systemkomponenter

Takket være agenturets viden, kompetence og ekspertise har det en enestående mulighed for at sikre, at Europa får det fulde udbytte af EGNOS og Galileo, der har potentiale til at blive grundstenen for det globale radionavigations og –positionsbestemmelsessystem, og på enestående vis bidrage til jobskabelse og økonomisk vækst.

 

Administrerende direktør
Carlo des Dorides

Det Europæiske GNSS-agentur

Kontakt

Adresse

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tlf.
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Links