You are here:

Agentura pro evropský GNSS

Agentura vznikla v roce 2004 a řídí celou škálu činností souvisejících s evropskými programy družicové lokalizace a navigace (včetně programů Galileo a EGNOS Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) ). Jedná se o:

  • přípravu úspěšného uvedení systémů na trh a jejich využívání, zaměřenou především na jejich správné fungování, bezproblémového poskytování služeb a široké uplatnění na trhu
  • zajištění bezpečnostní akreditace systémů a zřízení a provozování bezpečnostních kontrolních středisek systému Galileo
  • další úkoly, např.:
    • řízení výzkumu v oblasti družicové navigace v rámci programu EU pro výzkum
    • rozvíjení aplikací a služeb družicové navigace
    • certifikace systémových prvků

Znalostní základna, kvalifikace a odbornost agentury poskytuje EU záruku, že bude plně využívat všech předností systémů EGNOS a Galileo, které mají předpoklady stát se základním kamenem celosvětového radionavigačního a polohovacího systému a přispět jedinečným způsobem k hospodářskému růstu a tvorbě nových pracovních míst.

 

Výkonný ředitel:
p. Carlo des Dorides

Agentura pro evropský GNSS

Kontaktní údaje

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Odkazy