Agentura pro evropský GNSS

Agentura vznikla v roce 2004 a řídí celou škálu činností souvisejících s evropskými programy družicové lokalizace a navigace (včetně programů Galileo DeutschEnglishfrançais a EGNOS English). Jedná se o:

  • přípravu úspěšného uvedení systémů na trh a jejich využívání, zaměřenou především na jejich správné fungování, bezproblémového poskytování služeb a široké uplatnění na trhu
  • zajištění bezpečnostní akreditace systémů a zřízení a provozování bezpečnostních kontrolních středisek systému Galileo
  • další úkoly, např.:
    • řízení výzkumu v oblasti družicové navigace v rámci programu EU pro výzkum English
    • rozvíjení aplikací a služeb družicové navigace
    • certifikace systémových prvků

Znalostní základna, kvalifikace a odbornost agentury poskytuje EU záruku, že bude plně využívat všech předností systémů EGNOS a Galileo, které mají předpoklady stát se základním kamenem celosvětového radionavigačního a polohovacího systému a přispět jedinečným způsobem k hospodářskému růstu a tvorbě nových pracovních míst.

 

Výkonný ředitel:
p. Carlo des Dorides

 Viz také

  • Adresář EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?