You are here:

Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Накратко

 • Роля: управлява обществените интереси, свързани с европейските програми за глобални навигационни спътникови системи – Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“.
 • Директор: Карло дес Доридес
 • Партньори: Европейска комисия, Европейска космическа агенция (ЕКА)
 • Създадена: 2004 г.
 • Брой на служителите: 121
 • Местоположение: Прага (Чешка република)
 • Уебсайт: GSA Избор на превод за предходната връзка English (en)

Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) подпомага изпълнението на целта на ЕС за постигане на максимална възвръщаемост на инвестициите в глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) по отношение на:

 • ползите за потребителите
 • икономическия растеж
 • конкурентоспособността.

С какво се занимава

Тя се грижи за изпълнението на европейските цели за ГНСС и за това гражданите да могат да се възползват от услугите на EGNOS и „Галилео“.

Нейните конкретни задачи са:

 • управление на предоставянето на услугите на EGNOS Избор на превод за предходната връзка English (en) и Галилео Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • създаване на възможности за развитие на основани на ГНСС услуги, които са съобразени с нуждите на потребителите
 • подобряване на услугите и инфраструктурата на ГНСС.

За целта GSA:

 • подпомага научните изследвания и иновациите Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • насърчава участниците на пазара да разработват новаторски и ефективни приложения на ГНСС Избор на превод за предходната връзка English (en)
 • грижи се за сигурността, безопасността и достъпността Избор на превод за предходната връзка English (en) на европейските услуги на ГНСС
 • изготвя задълбочени пазарни анализи Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Структура

Управленският екип на GSA се ръководи от нейния изпълнителен директор и се отчита пред Административен съвет, който се състои от:

 • представители на всички държави от ЕС
 • наблюдател, представляващ Европейската космическа агенция
 • представител на Европейската комисия
 • представител без право на глас от Европейския парламент
 • наблюдател, представляващ върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Съществува и Съвет за акредитация на сигурността с подобен състав.

Как функционира

Административният съвет на агенцията одобрява нейната годишна работна програма въз основа на стратегията, приета от Комитета за европейските програми за ГНСС. Съгласно подробни споразумения за делегиране Европейската комисия делегира отговорността за изпълнението на определени задачи, свързани с едната или двете програми за ГНСС.

Кой има полза от това

Целевите групи са вътрешни и външни.

Вътрешни:

 • службите на Комисията
 • държавите от ЕС
 • членовете на Европейския парламент, парламентарните комисии и лицата за контакти
 • европейските агенции и органи в областта на транспортния и космическия сектор
 • институционалните партньори по европейската програма за глобални навигационни спътникови системи.

Външни:

 • гражданите
 • свързаните с ГНСС национални институции в страните от ЕС
 • предприятията, които извършват дейност в областта на ГНСС
 • международните институции и организации, свързани с ГНСС
 • медиите, занимаващи се с ГНСС и приложенията за потребители
 • националните органи.
Европейска агенция за ГНСС

Координати за връзка

Адрес

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Тел
+420 234 766 000
Факс
+32 2 296 72 38
Връзки
социални мрежи