Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a fost înfiinţată ca parte dintr-un program amplu menit să îmbunătăţească siguranţa alimentară, să asigure protecţia consumatorilor şi să restabilească şi să menţină încrederea publicului în siguranţa alimentelor de pe piaţă. EFSA oferă consiliere ştiinţifică independentă cu privire la toate chestiunile care au impact direct sau indirect asupra siguranţei alimentare - inclusiv siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, nutriţia, sănătatea şi bunăstarea animalelor şi protecţia şi sănătatea plantelor. Autoritatea comunică riscurile identificate în mod deschis şi transparent.

Evaluările de risc efectuate de către EFSA asigură o bază ştiinţifică solidă pentru definirea politicilor şi normelor europene. În acelaşi timp, acestea sprijină Comisia Europeană, Parlamentul European şi statele membre în procesul decizional cu privire la gestionarea eficientă şi timpurie a riscurilor. Culegerea şi analizarea datelor ştiinţifice, identificarea riscurilor emergente şi sprijinul ştiinţific acordat Comisiei, în special în caz de crize alimentare, fac, de asemenea, parte din atribuţiile EFSA, conform prevederilor Regulamentului de înfiinţare (CE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002.

EFSA este condusă de un consiliu de administraţie independent, ai cărui membri au misiunea de a reprezenta interesul public - şi nu pe cel al vreunui guvern, organism sau sector economic. Consiliul de administraţie al EFSA DeutschEnglishfrançaisitaliano asigură funcţionarea eficientă a Autorităţii, elaborează proiectul de buget şi programele de lucru, monitorizează implementarea acestora şi stabileşte regulamentul de ordine internă. De asemenea, numeşte directorul executiv al EFSA, precum şi pe membrii comitetului şi grupurilor ştiinţifice.

Directorul executiv al EFSA DeutschEnglishfrançaisitaliano este reprezentantul legal al Autorităţii şi raportează consiliului de administraţie. El este numit pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Directorul executiv răspunde de aspectele operaţionale şi de personal, precum şi de elaborarea programului anual de lucru (în colaborare cu Comisia Europeană, Parlamentul European şi statele membre ale UE).

Comitetul şi grupurile ştiinţifice ale EFSA DeutschEnglishfrançaisitaliano le oferă factorilor europeni de decizie politică avize ştiinţifice în domenii precum: siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, nutriţie, sănătatea şi bunăstarea animalelor, protecţia şi sănătatea plantelor. De asemenea, EFSA evaluează siguranţa mediului. Portofoliul de activităţi al EFSA include din ce în ce mai multe evaluări de siguranţă a produselor şi substanţelor reglementate, precum şi a solicitărilor de autorizare din UE. Astfel, Autoritatea sprijină inovarea în sectorul agroalimentar.

Grupurile ştiinţifice sunt formate din oameni de ştiinţă independenţi, de înaltă ţinută profesională, cu experienţă relevantă în domeniul evaluărilor de risc. Membrii sunt desemnaţi printr-o procedură deschisă de selecţie, pe baza rezultatelor ştiinţifice obţinute. Comitetul ştiinţific şi grupurile ştiinţifice beneficiază de sprijinul personalului EFSA, ale cărui activităţi sunt structurate în trei departamente ştiinţifice.

Forumul consultativ al EFSA DeutschEnglishfrançaisitaliano asigură legătura dintre EFSA şi autorităţile naţionale din domeniul siguranţei alimentare din cele 28 de state membre ale UE, plus Islanda şi Norvegia. Forumul reuneşte şi observatori din partea Elveţiei şi a Comisiei Europene. Este organismul esenţial pentru colaborarea dintre EFSA şi ţările UE şi constituie un mecanism pentru schimbul de informaţii asupra riscurilor potenţiale şi pentru colectarea cunoştinţelor într-un fond comun.

Director executiv:
Catherine Geslain-Lanéelle

Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
Telefon: (39) 0521 036 111
Fax: (39) 0521 036 110

Întrebări:http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/contact.htm
Site:http://www.efsa.europa.eu

 Alte linkuri

  • „Who is who" - anuarul oficial al UE pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)  

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: