You are here:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Informacje ogólne

 • Zadania: Agencja udziela informacji oraz porad naukowych na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym.
 • Dyrektor: Bernhard Url
 • Rok założenia: 2002
 • Liczba pracowników: 435
 • Siedziba: Parma, Włochy
 • Strona internetowa: EFSA Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Czym zajmuje się EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oferuje niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością.

EFSA wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. EFSA odpowiada za następujące sektory:

 • bezpieczeństwo żywności i pasz
 • odżywianie
 • zdrowie i dobrostan zwierząt
 • ochrona roślin
 • zdrowie roślin.

Działania EFSA obejmują:

 • gromadzenie danych naukowych i wiedzy fachowej
 • udzielanie niezależnych, aktualnych porad naukowych na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności
 • informowanie opinii publicznej o swojej pracy naukowej
 • współpracę z krajami UE, organami międzynarodowymi i innymi stronami
 • zwiększanie zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez udzielanie wiarygodnych porad.

Struktura

W skład zarządu Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) EFSA wchodzi 15 członków, którzy działają w interesie publicznym. Nie reprezentują oni żadnych władz, organizacji ani sektorów przemysłu.

Zarząd ustala budżet urzęduoraz zatwierdza jego roczny program prac.

Dyrektor wykonawczy Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) EFSA odpowiada za kwestie operacyjne i sprawy pracownicze. Odpowiada również za opracowanie rocznego programu prac w porozumieniu z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i krajami UE.

Dyrektorowi doradza forum doradcze Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , zwłaszcza w kwestiach dotyczących opracowania projektu programu prac.

Forum składa się z przedstawicieli krajowych organów zajmujących się oceną ryzyka w krajach UE oraz z obserwatorów z Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Komisji.

W jaki sposób działa EFSA?

Działalność naukowa EFSA jest prowadzona przez komitet naukowy i dziesięć paneli Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) składających się z wybitnych naukowców.

Jeśli w danej sytuacji potrzebna jest bardziej specjalistyczna wiedza, panel może utworzyć grupę roboczą składającą się zarówno z naukowców EFSA, jak i ekspertów zewnętrznych.

EFSA również ściśle współpracuje z innymi agencjami UE zajmującymi się kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i środowiska, takimi jak:

Komu przynosi korzyści działalność agencji?

 • Konsumentom UE – którzy są jednymi z najlepiej chronionych i uświadomionych na świecie w kwestiach dotyczących zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym  
 • Instytucjom UE i krajowym organom odpowiedzialnym za kwestie zdrowia publicznego i zezwolenia dotyczące żywności i pasz
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Kontakt

Adres

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110
Sieci społecznościowe