You are here:

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is opgericht als een van de vele maatregelen ter bevordering van de voedselveiligheid, de consumentenbescherming en het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie in de EU. De EFSA geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies over alles wat direct of indirect verband houdt met voedselveiligheid: de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, voeding, diergezondheid en -welzijn en de bescherming en gezondheid van gewassen. De autoriteit communiceert open en transparant.

De risicobeoordelingen van de EFSA zijn een degelijke wetenschappelijke grondslag voor EU-beleid en -wetsvoorstellen en helpen zo de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen bij het risicomanagement. Ook het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke gegevens, het opsporen van nieuwe risico’s en het verlenen van wetenschappelijk advies aan de Commissie, met name in geval van een voedselcrisis, zijn taken van de EFSA krachtens Oprichtingsverordening (EG) nr. 178/2002 van 28 januari 2002.

De EFSA staat onder leiding van een onafhankelijke raad van bestuur waarvan de leden worden geacht het algemeen belang te behartigen en niet dat van een regering, organisatie of sector. De raad van bestuur Bekijk deze link in een andere taal   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) ziet erop toe dat de EFSA efficiënt en doeltreffend functioneert. De raad van bestuur stelt ook de ontwerp-begroting en het werkprogramma op, controleert de uitvoering ervan en stelt interne regels vast. Verder benoemt de raad van bestuur de directeur van de EFSA en de leden van het wetenschappelijk comité en de wetenschappelijke panels.

De directeur Bekijk deze link in een andere taal   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) van de EFSA is de wettige vertegenwoordiger en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De directeur heeft een ambtstermijn van vijf jaar, die kan worden verlengd. Hij staat in voor alle operationele en personeelszaken en stelt in overleg met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-landen het jaarlijks werkprogramma op.

Het wetenschappelijk comité en de wetenschappelijke panels Bekijk deze link in een andere taal   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) van de EFSA geven de Europese besluitmakers wetenschappelijk advies over de levensmiddelen- en diervoederveiligheid, voeding, dierengezondheid en -welzijn en de bescherming en gezondheid van gewassen. Voorzover het binnen de bevoegdheid van de EFSA valt, brengt het ook advies uit over milieuveiligheid. De autoriteit besteedt verder steeds meer tijd aan de veiligheidsbeoordeling van gereguleerde producten, stoffen en claims en stimuleert zo de innovatie in de levensmiddelenindustrie.

De wetenschappelijke panels van de EFSA bestaan uit hoogopgeleide, onafhankelijke wetenschappelijke experts met een grondige kennis van risicobeoordeling. Alle leden worden benoemd na een openbare selectieprocedure op basis van bewezen wetenschappelijke expertise. Het wetenschappelijk comité en de wetenschappelijke panels krijgen ondersteuning van EFSA-medewerkers van drie wetenschappelijke directoraten.

Het adviesforum Bekijk deze link in een andere taal   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) van de EFSA is de schakel met de nationale instanties voor voedselveiligheid van alle 28 EU-landen, IJsland en Noorwegen, met waarnemers namens Zwitserland en de Europese Commissie. Het forum vormt het hart van de samenwerking tussen EFSA en EU-landen, en wordt gebruikt voor uitwisseling van informatie over risico's en bundeling van kennis.

Directeur:
Catherine Geslain-Lanéelle

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Contact

Adres

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110