You are here:

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

Áttekintés

 • Szerep: Tudományos szakvéleményt nyújt, és tájékoztat az élelmiszerlánccal kapcsolatos – már ismert, illetve újonnan felmerülő – kockázatokról
 • Igazgató: Bernhard Url
 • Alapítás éve: 2002
 • Alkalmazottak száma: 435
 • Székhely: Parma (Olaszország)
 • Honlap: EFSA Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Milyen feladatokat lát el az EFSA?

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság független tudományos szakvéleményt nyújt az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatokról.

Az EFSA tudományos szakvéleményt nyújt az élelmiszerekkel kapcsolatos – már ismert, illetve újonnan felmerülő – kockázatokról. Ezt a véleményt figyelembe veszik az uniós jogalkotók és szakpolitikai döntéshozók, így az EFSA-nak köszönhetően a fogyasztók fokozottabb védelmet élveznek az élelmiszerláncban felmerülő kockázatokkal szemben. Az EFSA hatáskörébe a következő területek tartoznak:

 • élelmiszer- és takarmánybiztonság,
 • táplálkozás,
 • állategészségügy és -jólét,
 • növényvédelem,
 • növényegészségügy.

Az EFSA munkája a következőket foglalja magába:

 • tudományos adatok és szakvélemények gyűjtése
 • független és a tudomány állásának megfelelő szakvélemény nyújtása az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdésekben
 • a nyilvánosság tájékoztatása az EFSA által végzett tudományos munkáról
 • együttműködés uniós tagállamokkal, nemzetközi szervezetekkel, és más érdekeltekkel
 • az Unió élelmiszer-biztonsági rendszerébe vetett bizalom növelése megbízható szakvélemények nyújtása révén

Szervezeti felépítés

A hatóságot egy 15 tagú igazgatótanács Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) vezeti. Az igazgatótanács tagjai nem kormányzatok, szervezetek, vagy gazdasági ágazatok képviselői, munkájukat a közérdek vezérli.

Az igazgatótanács állapítja meg az EFSA költségvetését és fogadja el éves munkaprogramját.

Az ügyvezető igazgató Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) felel az EFSA működéséért és a személyzeti ügyekért. Az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az uniós tagállamokkal együttműködve ő készíti el az éves munkaprogramot is.

Munkáját a tanácsadó fórum Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) segíti. A fórum különösen a munkaprogram-javaslat elkészítésében nyújt segítséget.

Tagjai az uniós tagországok kockázatértékeléssel foglalkozó nemzeti hatóságainak képviselői. A fórum munkájában megfigyelőként részt vesznek Norvégia, Izland, Svájc és a Bizottság képviselői is.

Hogyan végzi az EFSA a munkáját?

Az EFSA tudományos munkáját a vezető tudományos szakemberekből álló tudományos bizottság és 10 tudományos testület Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) irányítja.

Ha speciális ismeretekre van szükség, a tudományos testületek munkacsoportokat hozhatnak létre. Ezeknek a csoportoknak a munkájában nemcsak az EFSA tudományos szakemberei, hanem külső szakértők is részt vesznek.

Az EFSA szorosan együttműködik más olyan uniós ügynökségekkel is, amelyek maguk is foglalkoznak az emberekre, az állatokra és a környezetre kiható egészségügyi és biztonsági kérdésekkel. Ezek az ügynökségek a következők:

Kik látják hasznát az EFSA tevékenységének?

 • Az európai fogyasztók – az élelmiszerlánccal kapcsolatos kockázatok tekintetében az európai fogyasztók biztonsága és a rendelkezésükre álló információk mennyisége és minősége világviszonylatban kimagaslóan jó.  
 • A népegészségügyi kérdések kezelésével és az élelmiszer- és takarmánytermékek felhasználásának engedélyezésével megbízott uniós intézmények és nemzeti kormányzatok.
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

Kapcsolatfelvétel

Cím

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Közösségi háló