You are here:

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) egy átfogó program részeként jött létre annak érdekében, hogy javítsa az uniós élelmiszerbiztonságot, biztosítsa a fogyasztók jogainak magas szintű védelmét, helyreállítsa és fenntartsa az uniós élelmiszerellátásba vetett bizalmat. Az EFSA független tudományos tanácsokat ad az élelmiszerbiztonságot közvetve vagy közvetlenül érintő témákban. Feladatkörébe a következők tartoznak: élelmiszer- és takarmánybiztonság, táplálkozás, az állatok egészsége és jóléte, növényvédelem és a növények egészsége. A hatóság nyitott és átlátható módon tárgyalja az esetleges kockázatokat.

Az EFSA kockázatelemzései szilárd alapokat biztosítanak az európai szakpolitikákhoz és törvényhozáshoz, valamint támogatják az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Unió tagállamait, hogy hatékony és jól időzített kockázatkezelési döntéseket hozzanak. A hatóságot létrehozó 2002. január 28-i 178/2002 rendeletben foglaltak szerint az EFSA mandátumának részét képezi még a tudományos adatok gyűjtése és elemzése, a kialakulóban lévő kockázatok azonosítása és a Bizottság tudományos támogatása - különösen élelmiszerválság esetén.

A hatóság vezetését egy független igazgatótanács látja el, amelynek tagjai nem egy tagállami kormányt, szervezetet vagy ágazatot, hanem a közérdeket képviselik. Az Igazgatótanács Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) felel azért, hogy a hatóság hatékony és eredményes munkát végezzen. Az Igazgatótanács dolgozza ki a hatóság költségvetési tervezetét és munkaprogramjait, ellenőrzi azok végrehajtását, valamint fogadja el a belső szabályokat és szabályzatokat. Szintén az Igazgatótanács nevezi ki az EFSA ügyvezető igazgatóját, valamint a tudományos bizottság és a tudományos testületek tagjait.

Az ügyvezető igazgató Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) a hatóság jogi képviselője, és az Igazgatótanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Kinevezése öt évre szól, mely meghosszabbítható. Az igazgató felelős minden operatív tevékenységért, személyzeti ügyekért, az éves munkaprogram kidolgozásáért az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal folytatott konzultáció során.

A hatóság tudományos bizottsága és tudományos testületei Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) tanácsokkal látják el Európa döntéshozóit az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal, táplálkozással, az állatok egészségével és jólétével, a növényvédelemmel és a növények egészségével kapcsolatban. Az EFSA hatáskörén belül felméri a környezeti kockázatokat is. Munkájának egyre nagyobb részét képezi továbbá a szabályozott termékek és anyagok, valamint az Unióhoz engedélyezésre benyújtott kérelmek biztonsági értékelése is, ezáltal támogatva az agrár-élelmiszeripar innovációját.

Az EFSA tudományos testületeinek tagjai magasan képzett, független szakértők, akik alapos ismeretekkel rendelkeznek a kockázatelemzés területén. A tagokat nyílt kiválasztási eljárást követően, bizonyított tudományos kiválóságuk alapján nevezik ki. A tudományos bizottság és a tudományos testületek munkáját az EFSA három tudományos igazgatóságának munkatársai segítik.

A tanácsadó fórum Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) biztosítja az információáramlást az EFSA, a 28 uniós tagállam, Izland és Norvégia nemzeti élelmiszerbiztonsági hatóságai, valamint Svájc és az Európai Bizottság megfigyelői között. A fórumot az EFSA szívügyének tekinti az uniós tagállamokkal való együttműködés során. A fórum a lehetséges kockázatokkal és az ismeretek gyűjtésével kapcsolatos információcsere központja.

Ügyvezető igazgató:
Catherine Geslain-Lanéelle

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

Elérhetőségi adatok

Cím

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110